Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU

Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp, với chức năng, nhiệm vụ: - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; - Đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp học cho tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; - Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; - Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Nhà trường đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008, và đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp chứng nhận, có giá trị từ ngày 05/8/2011.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU

Trong những năm qua, nhà trường đã không ngừng phát triển, không ngừng vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách tạo nên những bước đột phá về chất lượng đội ngũ, chất lượng quản lý của bộ máy, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo. Hiện tại, nhà trường có đội ngũ gồm 575 giảng viên, cán bộ và nhân viên; trong đó, 02 Phó Giáo sư, 42 tiến sĩ, 254 thạc sĩ, 63 nghiên cứu sinh, 84 giảng viên đang học cao học. Nhà trường cũng đã hoàn thành xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và đã được Trung tâm Chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 05/8/2011. Đây là sự khẳng định bước tiến của trường trong việc không ngừng nâng cao năng lực quản lí cũng như đảm bảo chất lượng dạy và học.

Bình Dương

 

 

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU

Trường Đại Học Đồng Tháp Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: 067. 3881518 Fax: 067. 3881713 Website: http://dthu.edu.vn Email: dhdt@dthu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản