Giáo Dục Tiểu Học

Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học

Mục tiêu đào tạo giúp sinh viên:
- Có kỹ năng lập kế hoạch dạy học (cả năm, tháng, từng tuần, bao gồm hoạt động chính khoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với thực tiễn địa phương); biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới;
- Có kỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh (lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học, làm chủ lớp học, xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện, tạo sự tự tin cho học sinh, hướng dẫn học sinh tự học; sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học hợp lý; lời nói rõ ràng, rành mạch; viết chữ đúng mẫu; biết cách hướng dẫn học sinh giữ vở sạch và viết chữ đẹp);
- Có kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
- Có hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục;
- Có kỹ năng xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Giáo dục Tiểu học.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học


Nôi dung chương trình đào tạo giúp sinh viên:
- Nắm vững kiến thức cơ bản về giáo dục tiểu học (mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa các môn học; có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu);
- Nắm vững kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học, giáo dục học sinh cá biệt, giáo dục hoà nhập và vận dụng vào hoạt động giáo dục, giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh;
- Nắm vững kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh;
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm trong giảng dạy ở tiểu học như Powerpoint, Violet.

Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU
Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Trường ĐH Đồng Tháp
Điện thoại: 0673881518
Website: http://dthu.edu.vn - Email: dhdt@dthu.edu.vn

Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp, với chức năng, nhiệm vụ: - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; - Đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp học cho tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; - Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; - Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Nhà trường đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008, và đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp chứng nhận, có giá trị từ ngày 05/8/2011.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản