Sư Phạm Toán Học

Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán Học

Mục tiêu đào tạo giúp sinh viên:
- Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết được các tình huống sư phạm một cách hợp lý;
- Thực hiện hoạt động giảng dạy Toán học từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và đánh giá kết quả;
- Triển khai được các phương pháp dạy học Toán theo hướng tích cực hóa hoạt động người học;
- Có kĩ năng sử dụng các phương pháp dạy học môn Toán một cách linh hoạt trong dạy học Toán Trung học phổ thông. Có kĩ năng tư duy Toán học, kĩ năng giải toán và kĩ năng rèn luyện học sinh giải toán
- Sử dụng CNTT, các phần mềm dạy học Toán hỗ trợ dạy học Toán THPT
- Khai thác,chế tạo một số phương tiện dạy học (đơn giản) nhằm hỗ trợ hoạt động dạy học Toán THPT;

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Toán học.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán Học


Nội dung đào tạo giúp sinh viên:
- Nắm vững lý luận về phương pháp dạy học bộ môn toán cũng như các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện từng phương pháp cụ thể trong dạy học Toán THPT;
- Nắm được các kiến thức cơ bản về Toán cơ bản, Toán sơ cấp, Toán ứng dụng, Toán hiện đại có hệ thống sát với chương trình phổ thông, đặc biệt là cấp Trung học phổ thông.
- Nắm vững các phương pháp Toán học như phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp tương tự, phương pháp mô hình hóa, các phương pháp suy luận quy nạp, suy diễn.v.v...
- Có những hiểu biết về các bước triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục;
- Những hiểu biết về các chuẩn mực và nguyên tắc để khai thác và chế tạo phương tiện dạy học;
- Những hiểu biết về những vấn đề cơ bản của việc xây dựng chương trình môn học/khóa học.

Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU
Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Trường ĐH Đồng Tháp
Điện thoại: 0673881518
Website: http://dthu.edu.vn - Email: dhdt@dthu.edu.vn

Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp, với chức năng, nhiệm vụ: - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; - Đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp học cho tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; - Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; - Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Nhà trường đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008, và đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp chứng nhận, có giá trị từ ngày 05/8/2011.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản