Giáo Dục Mầm Non

Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
+ Giảng dạy tại các trường mầm non hoặc làm cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu giáo dục;
+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
+ Có thể tiếp tục học tập Cao học hoặc nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực Giáo dục mầm non, Giáo dục học, Quản lý giáo dục.
- Kỹ năng
+ Có kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo năm học, theo tháng, tuần, một ngày theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của trẻ;
+ Có kỹ năng lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ;
+ Có kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ, tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, kỹ năng quản lý lớp học, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Giáo Dục Mầm Non.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non


Đào tạo cử nhân có nội dung:
- Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mầm non; có kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục mầm non (bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…);
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non (đặc điểm tâm lý, sinh lý; giáo dục trẻ tàn tật, khuyết tật; mục tiêu, nội dung chương trình; đánh giá sự phát triển của trẻ);
- Nắm vững kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ (về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ; vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ;về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ;các bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lý ban đầu);
- Nắm vững kiến thức đại cương và cơ sở của chuyên ngành ( về phát triển thể chất; về hoạt động vui chơi; về tạo hình, âm nhạc và văn học; về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phát triển ngôn ngữ);
- Nắm vững kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ (phát triển thể chất, phát triển tình cảm – xã hội và thẩm mỹ, tổ chức hoạt động chơi cho trẻ, phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ);
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm trong giảng dạy ở mầm non như Powerpoint, Violet, Kismart.

Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU
Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Trường ĐH Đồng Tháp
Điện thoại: 0673881518
Website: http://dthu.edu.vn - Email: dhdt@dthu.edu.vn

Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp, với chức năng, nhiệm vụ: - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; - Đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp học cho tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; - Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; - Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Nhà trường đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008, và đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp chứng nhận, có giá trị từ ngày 05/8/2011.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản