Trường Đại Học Quảng Nam - QNU

102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Giới Thiệu Trường Đại Học Quảng Nam - QNU

Trường Đại học Quảng Nam có tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam được thành lập vào năm 1997 theo quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 4845/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Đến năm 2007, Trường Đại học Quảng Nam được hình thành trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học đa ngành, đa cấp và đa hệ; là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Quảng Nam - QNU

Hiện tại, trường có 08 phòng – ban; 12 khoa và 04 trung tâm. Trường đào tạo 13 ngành bậc đại học, 13 ngành bậc cao đẳng và 02 ngành bậc trung cấp. Bên cạnh đào tạo theo hình thức chính quy chủ lực, nhà trường còn thực hiện đào tạo theo hình thức VLVH. Tổng số học sinh – sinh viên (HS – SV) của trường hiện nay là 6430. Đội ngũ cán bộ, giảng viên (CB – GV) của trường hiện tại là 335 người với 327 cán bộ cơ hữu và 08 giảng viên thỉnh giảng, trong đó có 08 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 147 giảng viên có trình độ thạc sĩ. Tổng số biên chế của trường đến thời điểm hiện tại là 180.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Quảng Nam - QNU

Trường Đại Học Quảng Nam
Địa chỉ: 102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103812834
Fax: 05103812931
Email 1: hopthu@qnamuni.edu.vn
Email 2: leduyphat@qnamuni.edu.vn
Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Đồng bộ tài khoản