Ngành Tiếng Anh - ĐHLT

Trường Đại Học Quảng Nam - QNU

102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh

Nắm vững các kiến thức chung về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức phổ quát về thế giới hiện đại và các vấn đề của thời đại mà mình đang sống. Có những kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Có kiến thức chung, cơ bản về ngôn ngữ Anh, nắm được các đặc trưng của tiếng Anh so với các ngôn ngữ khác, sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ này trong tương quan so sánh với tiếng mẹ đẻ. Kỹ năng giao tiếp cũng như kiến thức phổ thông và kiến thức chuyên ngành sẽ được hoàn thiện trong công việc cụ thể. Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ và tiến sĩ.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp CĐ cùng chuyên ngành

Thời Lượng

4 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh


- Đọc (Reading) 1
- Nghe (Listening) 1
- Ngữ pháp (Grammar)
- Nói (Speaking) 1
- Viết (Writing) 1
- GDQP
- GDTC
- Biên dịch (Translation)
- Đọc (Reading) 2
- Nghe (Listening) 2
- Ngữ âm
- Thông dịch (Interpretation) 1
- Tiếng Anh văn phòng - Thư tín
- GDTC 5
- Cú pháp
- Đất nước học các nước nói tiếng Anh
- Nói (Speaking) 2
- Thông dịch (Interpretation) 2
- Tiếng Anh thương mại
- Viết (Writing) 2
- Ngữ nghĩa học (Semantics)
- Thực tập
- Thi tốt nghiệp (Môn Cơ sở)
- Thi tốt nghiệp (Môn Chuyên ngành)

Trường Đại Học Quảng Nam - QNU
102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Người liên hệ: Trường Đại Học Quảng Nam
Điện thoại: 05103812834
Website: http://www.qnamuni.edu.vn - Email: hopthu@qnamuni.edu.vn
Trường Đại học Quảng Nam có tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam được thành lập vào năm 1997 theo quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 4845/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Đến năm 2007, Trường Đại học Quảng Nam được hình thành trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học đa ngành, đa cấp và đa hệ; là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản