Ngành Sư Phạm Toán - ĐHLT

Trường Đại Học Quảng Nam - QNU

102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo

Có kiến thức sâu rộng về toán sơ cấp, toán ứng dụng và các phương pháp tư duy để giải toán. Nắm vững chương trình và nội dung môn Toán ở trường THPT. Có kiến thức về các phương pháp dạy học bộ môn Toán. Có kiến thức cơ bản về tin học, đặc biệt là các phần mềm phục vụ cho việc dạy học Toán như Maple, Sketchpad, Latex,...Nắm được các phương pháp nghiên cứu khoa học để triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục. Có hiểu biết cơ bản về công tác quản lý, tổ chức của ngành giáo dục.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp CĐ cùng chuyên ngành

Thời Lượng

4 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo


- Đại số đại cương nâng cao
- Đại số tuyến tính nâng cao
- Giải tích 4
- Hoạt động DH ở trường THPT
- Logic và tư duy Toán học
- Lịch sử Toán
- Phần mềm dạy học Toán
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- GDQP
- GDTC 4
- Hình học Afin và Hình học Euclide
- Hàm biến phức
- Hoạt động GD ở trường THPT
- Không gian metric- Không gian tô pô
- Phương pháp dạy học Giải tích-Đại số
- Phương pháp dạy học hình
- Thực tập sư phạm 1
- CGDTC 5
- Đánh giá trong dạy học Toán
- Độ đo tích phân
- Hình học xạ ảnh
- Lý thuyết mở rộng Trường và Galois
- Quy hoạch tuyến tính
- Thực hành dạy học toán
- Giải tích hàm 1
- Tích cực hoá quá trình HT môn Toán
- Thực tập tốt nghiệp (Thực tập SP 2)
- Thi tốt nghiệp (Môn Cơ sở)
- Thi tốt nghiệp (Môn Chuyên ngành)

Trường Đại Học Quảng Nam - QNU
102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Người liên hệ: Trường Đại Học Quảng Nam
Điện thoại: 05103812834
Website: http://www.qnamuni.edu.vn - Email: hopthu@qnamuni.edu.vn
Trường Đại học Quảng Nam có tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam được thành lập vào năm 1997 theo quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 4845/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Đến năm 2007, Trường Đại học Quảng Nam được hình thành trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học đa ngành, đa cấp và đa hệ; là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản