Ngành Giáo Dục Tiểu Học - ĐHLT

Trường Đại Học Quảng Nam - QNU

102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Tiểu Học

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng học tập cao học thuộc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và những ngành gần theo quy chế đào tạo cao học cho phép. Học viên cũng có thể tham gia học tập trình độ đại học (bằng 2) thuộc khối ngành khoa học xã hội nhân văn theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hiện hành.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp CĐ cùng chuyên ngành

Thời Lượng

4 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Tiểu Học


- Giáo dục môi trường
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Toán học 3
- Nhạc cụ (hoặc kỹ thuật hát)
- PP dạy học toán ở Tiểu học 3
- Tiếng Việt 3
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- GDQP
- GDTC 4
- Ngôn ngữ học đại cương
- Rèn luyện NVSPTX 4
- Toán học 4
- Các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh
- Cơ sở tự nhiên - xã hội 3
- PP dạy học Mỹ thuật ở Tiểu học
- PP dạy học Tiếng Việt cho HS dân tộc ở Tiểu học
- Sư phạm học Tiểu học 2
- GDTC 5
- Rèn luyện NVSPTX 5
- Đánh giá kết quả GD ở Tiểu học
- Dạy học lớp ghép
- Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, tàn tật ở TH
- PP dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 3
- Thực hành công tác Đội TNTP HCM và Sao nhi đồng
- Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
- Thực tập sư phạm 1
- Tổng cộng
- Rèn luyện NVSPTX 6
- Thực tập tốt nghiệp (Thực tập SP 2)
- Thi tốt nghiệp (Môn Cơ sở)
- Thi tốt nghiệp (Môn Chuyên ngành)

Trường Đại Học Quảng Nam - QNU
102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Người liên hệ: Trường Đại Học Quảng Nam
Điện thoại: 05103812834
Website: http://www.qnamuni.edu.vn - Email: hopthu@qnamuni.edu.vn
Trường Đại học Quảng Nam có tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam được thành lập vào năm 1997 theo quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 4845/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Đến năm 2007, Trường Đại học Quảng Nam được hình thành trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học đa ngành, đa cấp và đa hệ; là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản