Ngành Việt Nam Học - ĐHLT

Trường Đại Học Quảng Nam - QNU

102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Việt Nam Học

Nắm vững kiến thức chuyên sâu về văn hóa - lịch sử - địa lý, tài nguyên du lịch, tuyến điểm du lịchViệt Nam và có khả năng phát huy tối đa những kiến thức đó phục vụ phát triển văn hóa hoặc du lịch. Có kiến thức kiến thức về nghiệp vụ du lịch, quản lý văn hóa, những kiến thức chuyên sâu về hoạt động hướng dẫn, marketing và kinh doanh nhà hàng, KS. Kiến thức tổng thể tổ chức vận hành và quản lý về hệ thống lãnh thổ du lịch, tuyến, điểm du lịch.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp CĐ cùng chuyên ngành

Thời Lượng

4 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Việt Nam Học


- Kinh tế Việt Nam
- Tiếng Anh giao tiếp trong du lịch
- Marketing du lịch
- Môi trường và Phát triển
- Thống kê xã hội học (thống kê du lịch)
- Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
- GDQP
- GDTC 4
- Lôgic học
- Khảo cổ học Việt Nam
- Nghiệp vụ kinh doanh du lịch
- Quy hoạch du lịch
- Tuyến điểm du lịch
- Du lịch sinh thái
- GDTC 5
- Cơ sở ngôn ngữ học
- Gia đình, dòng họ, làng xã Việt Nam
- Lễ tân khách sạn nhà hàng
- Ứng dụng GIS trong quản lý du lịch
- Văn hóa du lịch
- Phật giáo và văn hóa Việt Nam
- Ngôn ngữ học đối chiếu
- Phương pháp NCKH
- Thực tập tốt nghiệp
- Thi tốt nghiệp (Môn Cơ sở)
- Thi tốt nghiệp (Môn Chuyên ngành)

Trường Đại Học Quảng Nam - QNU
102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Người liên hệ: Trường Đại Học Quảng Nam
Điện thoại: 05103812834
Website: http://www.qnamuni.edu.vn - Email: hopthu@qnamuni.edu.vn
Trường Đại học Quảng Nam có tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam được thành lập vào năm 1997 theo quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 4845/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Đến năm 2007, Trường Đại học Quảng Nam được hình thành trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học đa ngành, đa cấp và đa hệ; là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản