Ngành Sư Phạm Vật Lý - ĐHLT

Trường Đại Học Quảng Nam - QNU

102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Vật Lý

Có năng lực làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phát triển nghề nghiệp; có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. Có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp CĐ cùng chuyên ngành

Thời Lượng

4 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Vật Lý


- Cơ học lý thuyết
- Chuyên đề Vật lý đại cương
- Hoạt động DH ở trường THPT
- Phương pháp dạy học Vật lý ở trường PT
- Phương pháp toán lý
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- GDQP
- GDTC 4
- Điện động lực học
- Cơ học lượng tử
- Chuyên đề bài tập vật lý phổ thông
- Hoạt động GD ở trường THPT
- Phân tích chương trình Vật lý phổ thông
- Thiên văn học đại cương
- GDTC 5
- CĐ T/nghiệm & P/tiện trực quan trong DH VL ở trường PT
- Nhiệt động lực học và vật lý thống kê
- Ứng dụng CNTT trong dạy học vật lý
- Thực tập sư phạm 1
- Vật lý chất rắn
- Vật lý hạt nhân và hạt cơ bản
- Cơ sở lý thuyết trường lượng tử
- Vô tuyến điện
- Thực tập tốt nghiệp (Thực tập SP 2)
- Thi tốt nghiệp (Môn Cơ sở)
- Thi tốt nghiệp (Môn Chuyên ngành)

Trường Đại Học Quảng Nam - QNU
102 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Người liên hệ: Trường Đại Học Quảng Nam
Điện thoại: 05103812834
Website: http://www.qnamuni.edu.vn - Email: hopthu@qnamuni.edu.vn
Trường Đại học Quảng Nam có tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam được thành lập vào năm 1997 theo quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 4845/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Đến năm 2007, Trường Đại học Quảng Nam được hình thành trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học đa ngành, đa cấp và đa hệ; là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản