Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ - TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý khác theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà là một trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường còn là một cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực chuyên môn của trường, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

Phòng học hiện đại, rộng rãi, thoát mát, có máy lạnh, hệ thống trang thiết bị dạy học được đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập tốt nhất cho học viên.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
Địa chỉ: 54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84)462690558
Fax: (84)462690554
Email: info@bhiu.edu.vn
Website: www.bhiu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản