Ngành Quản Lý Dự Án Xây Dựng - Hệ ĐH

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Về mặt chuyên môn, các kỹ sư Quản lý dự án xây dựng có thể: Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hoặc thực hành tư vấn về lập và đánh giá dự án, lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, tổ chức các hoạt động trên từng giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án như đấu thầu, triển khai thiết kế, thi công, bàn giao nghiệm thu và thanh quyết toán công trình. Nghiên cứu khoa học và công tác quản lý ở các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành và địa phương, các trường đại học, cao đẳng... trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên theo học ở chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước hoặc tại các đơn vị sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng như: Sở Xây dựng, Ngân hàng, Kho bạc, Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Doanh nghiệp xây dựng, cơ quan kiểm toán, các công ty - đơn vị (Chủ đầu tư) đang thực hiện việc đầu tư xây dựng và quản lý các công trình xây dựng, các cơ sở nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ xây dựng, các cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân trong lĩnh vực xây dựng công trình.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

156 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Dự Án Xây Dựng


- Khối Kiến Thức Giáo Dục Đại Cương
+ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin I + II
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Tiếng Anh cơ bản 1
+ Tiếng Anh cơ bản 2
+ Tiếng Anh nâng cao(*)
+ Tiếng Anh chuyên ngành(*)
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục Quốc phòng
+ Đại số
+ Giải tích I
+ Giải tích II
+ Vật lý 1
+ Thí nghiệm vật lý 1
+ Vật lý 2
+ Thí nghiệm vật lý 2
+ Hóa học đại cương
+ Thí nghiệm hóa học đại cương
+ Tin học đại cương
+ Pháp luật Việt Nam đại cương
+ Nhập môn khoa học giao tiếp
+ Tâm lý học đại cương
+ Lịch sử văn minh thế giới
+ Lịch sử mỹ thuật đại cương
- Khối Kiến Thức Cơ Sở Ngành
+ Hình họa và Vẽ kỹ thuật
+ Cơ học cơ sở
+ Sức bền vật liệu
+ Cơ học kết cấu
+ Vật liệu xây dựng (kèm thí nghiệm)
+ Trắc địa
+ Thực tập trắc địa
+ Địa chất công trình
+ Cơ học đất và nền móng
+ Điện kỹ thuật
+ Kết cấu bê tông cốt thép
+ Đồ án kết cấu bêtông cốt thép
+ Kết cấu thép
+ Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
+ Kinh tế xây dựng 1
+ Cơ sở kiến trúc và qui hoạch
+ Cấp thoát nước
+ Kiến trúc
+ Đồ án kiến trúc
- Khối Kiến Thức Chuyên: Ngành Quản Lý Dự Án Xây Dựng
+ Kinh tế học
+ Kinh tế xây dựng 2
+ Đồ án Kinh tế xây dựng
+ Kinh tế đầu tư
+ Đồ án kinh tế đầu tư
+ Kinh tế máy
+ Lập và phân tích dự án đầu tư
+ Mô hình toán kinh tế trong xây dựng
+ Định mức KT xây dựng
+ Đồ án định mức KT xây dựng
+ Luật kinh tế
+ Tổ chức xây dựng 1
+ Tổ chức xây dựng 2
+ Đồ án tổ chức xây dựng
+ Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng
+ Tin học ứng dụng trong quản lý dự án
+ Marketing xây dựng
+ Hạch toán kế toán trong quản lý dự án
+ Nguyên lý quản lý dự án
+ Quản lý vật tư TB dự án
+ Quản lý hành chính dự án
+ Quản trị tài chính dự án
+ Quản lý kỹ thuật và chất lượng dự án
+ Thực tập công nhân
+ Nguyên lý xây dựng tổ nhóm công tác
+ Quản trị nhân sự
+ Đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng
+ Giám định và Thẩm định đầu tư xây dựng
+ Công tác tư vấn xây dựng
+ Cơ sở khoa học dự báo
- Thực Tập Và Đồ Án Tốt Nghiệp
+ Thực tập cán bộ kỹ thuật
+ Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà
54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Đại học Quốc tế Bắc Hà
Điện thoại: (84)462690558
Website: http://www.bhiu.edu.vn - Email: info@bhiu.edu.vn
Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ - TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý khác theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà là một trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường còn là một cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực chuyên môn của trường, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản