Ngành Tài Chính Ngân Hàng - Hệ CĐ

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Cử nhân Cao đẳng ngành Tài chính Ngân hàng phải nắm được những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế và kiến thức ngành được đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học thực hiện các phân tích các hoạt động kinh tế ngành và giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình làm việc. Sau khi hoàn thành khối kiến thức ngành, Cử nhân Cao đẳng ngành Tài chính, Ngân hàng phải có được kiến thức cơ bản và cập nhật trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng như : Nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại và thực tiễn triển khai các nghiệp vụ đó. Các nghiệp vụ quản lý tiền tệ, quản lý ngân sách, thanh toán quốc tế và quản lý tài chính của doanh nghiệp, của các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng. Các vấn đề về tài chính doanh nghiệp, có khả năng phân tích tài chính doanh nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ đầu tư, huy động vốn. Hoạt động của các tổ chức tài chính quốc tế, các định chế tài chính lớn, nghiệp vụ cơ bản của thị trường tài chính quốc tế. Kiến thức cơ bản về các chính sách vĩ mô tài chính, tiền tệ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, và các Bộ ngành liên quan.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi đại học, cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

Thời Lượng

100 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến Thức Giáo Dục Đại Cương
+ Lý luận Mác Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin
+ Đường lối CM của Đảng CS VN
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội, toán, tin học, ngoại ngữ
+ Pháp luật đại cương
+ Ngoại ngữ
+ Tiếng Anh cơ bản 1
+ Tiếng Anh cơ bản 2
+ Toán cao cấp
+ Tin học đại cương
- Các môn tự chọn (2/4)
+ Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm
+ Phương pháp tư duy khoa học
+ Giáo dục thể chất và quốc phòng
- Kiến Thức Giáo Dục Chuyên Nghiệp
+ Kinh tế vi mô
+ Nguyên lý thống kê
+ Nguyên lý hạch toán kế toán
+ Marketing căn bản
+ Luật kinh tế
- Các học phần tự chọn (chọn 3/6)
+ Quản trị học
+ Kinh tế Vĩ mô
- Kiến thức của ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Lý thuyết tài chính tiền tệ
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Tài chính quốc tế
+ Tài chính công
+ Tin học ứng dụng
+ Tiếng Anh chuyên ngành
- Kiến thức ngành
+ Ngân hàng thương mại
+ Thanh toán quốc tế
+ Kinh doanh ngoại hối
+ Kế toán tài chính
+ Tín dụng ngân hàng
+ Kế toán ngân hàng
- Học phần tự chọn (chọn 6/12)
+ Thẩm định dự án đầu tư
+ Phân tích báo cáo tài chính
+ Thị trường chứng khoán
+ Quản trị rủi ro tài chính
- Thực Tập Và Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp
+ Thực tập tốt nghiệp và viết chuyên đề
+ Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà
54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Đại học Quốc tế Bắc Hà
Điện thoại: (84)462690558
Website: http://www.bhiu.edu.vn - Email: info@bhiu.edu.vn
Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ - TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý khác theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà là một trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường còn là một cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực chuyên môn của trường, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản