Ngành Kinh Tế Xây Dựng - Hệ ĐH

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Xây Dựng

Về mặt chuyên môn, kỹ sư Kinh tế Xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản rộng, thành thạo về kỹ thuật công trình, tăng cường sự hiểu biết về lập và đánh giá dự án đầu tư, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, quản lý dự án, quản trị sản xuất, vận hành các dự án đầu tư xây dựng, phát triển các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, có nhận thức cao về tính chuyên nghiệp và giá trị đạo đức trong thực tiễn hành nghề xây dựng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên theo học ở chương trình này có thể làm việc trong các doanh nghiệp thuộc công nghiệp xây dựng như các công ty tư vấn, các công ty xây lắp, các tổ chức quản lý đầu tư xây dựng, các cơ sở nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ xây dựng, các cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân trong lĩnh vực xây dựng công trình.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

5 năm (10 học kỳ)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Xây Dựng


- Khối Kiến Thức Giáo Dục Đại Cương
+ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin I + II
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Tiếng Anh cơ bản 1
+ Tiếng Anh cơ bản 2
+ Tiếng Anh nâng cao(*)
+ Tiếng Anh chuyên ngành(*)
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục Quốc phòng
+ Đại số
+ Giải tích I
+ Giải tích II
+ Vật lý 1
+ Thí nghiệm vật lý 1
+ Vật lý 2
+ Thí nghiệm vật lý 2
+ Hóa học đại cương
+ Thí nghiệm hóa học đại cương
+ Tin học đại cương
+ Pháp luật Việt Nam đại cương
+ Nhập môn khoa học giao tiếp
+ Tâm lý học đại cương
+ Lịch sử văn minh thế giới
+ Lịch sử mỹ thuật đại cương
- Khối Kiến Thức Cơ Sở Ngành
+ Hình họa và Vẽ kỹ thuật
+ Cơ học cơ sở
+ Sức bền vật liệu
+ Cơ học kết cấu
+ Vật liệu xây dựng (kèm thí nghiệm)
+ Trắc địa
+ Thực tập trắc địa
+ Địa chất công trình
+ Cơ học đất và nền móng
+ Điện kỹ thuật
+ Kết cấu bê tông cốt thép
+ Đồ án kết cấu bêtông cốt thép
+ Kết cấu thép
+ Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
+ Kinh tế xây dựng 1
+ Cơ sở kiến trúc và qui hoạch
+ Cấp thoát nước
+ Kiến trúc
+ Đồ án kiến trúc
- Khối Kiến Thức Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng
+ Kỹ thuật thi công và an toàn lao động
+ Đồ án kỹ thuật thi công
+ Kinh tế học
+ Toán kinh tế và Tin học ứng dụng
+ Thống kê xây dựng
+ Kinh tế xây dựng 2
+ Đồ án kinh tế xây dựng
+ Định mức kỹ thuật xây dựng
+ Đồ án định mức xây dựng
+ Tài chính xây dựng
+ Tổ chức xây dựng 2
+ Đồ án tổ chức xây dựng
+ Định giá xây dựng
+ Kế hoạch và dự báo xây dựng
+ Marketing xây dựng
+ Hạch toán kế toán và kiểm toán xây dựng
+ Kinh tế đầu tư
+ Đồ án kinh tế đầu tư
+ Quản lý dự án xây dựng
+ Công tác tư vấn xây dựng
+ Thực tập công nhân
+ Đặc thù xây dựng đường
+ Đặc thù xây dựng công trình thủy
+ Kết cấu nhà bằng bêtông cốt thép
+ Đo bóc tiên lượng xây dựng
+ Đấu thầu trong xây dựng
+ Thanh quyết toán xây dựng
+ Quản lý và Kinh doanh bất động sản
- Thực Tập Và Đồ Án Tốt Nghiệp
+ Thực tập cán bộ kỹ thuật
+ Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà
54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Đại học Quốc tế Bắc Hà
Điện thoại: (84)462690558
Website: http://www.bhiu.edu.vn - Email: info@bhiu.edu.vn
Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ - TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý khác theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà là một trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường còn là một cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực chuyên môn của trường, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Đồng bộ tài khoản