Ngành Quản Trị Kinh Doanh - Hệ CĐ

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Cử nhân Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh được trang bị những kiến thức quản trị doanh nghiệp hiện đại. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế:
- Kiến thức về tài chính, kế toán doanh nghiệp.
- Kiến thức quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
- Kiến thức về Marketting và quản trị marketing trong doanh nghiệp
- Kiến thức lập và quản trị dự án đầu tư, quản trị chiến lược cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế
- Kiến thức về tổ chức và quản lý sản xuất.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm (6 học kỳ)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Kiến Thức Giáo Dục Đại Cương
+ Lý luận Mác Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin
+ Đường lối CM của Đảng CS VN
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội, toán, tin học, ngoại ngữ
+ Pháp luật đại cương
+ Ngoại ngữ
+ Tiếng Anh cơ bản 1
+ Tiếng Anh cơ bản 2
+ Toán cao cấp
+ Tin học đại cương
- Các môn tự chọn (2/4)
+ Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm
+ Phương pháp tư duy khoa học
+ Giáo dục thể chất và quốc phòng
- Kiến Thức Giáo Dục Chuyên Nghiệp
- Kiến thức cơ sở của khối ngành
+ Kinh tế vi mô
+ Lý thuyết tài chính tiền tệ
+ Nguyên lý thống kê
+ Nguyên lý hạch toán kế toán
+ Luật kinh tế
- Các học phần tự chọn (chọn 3/6)
+ Kinh tế vĩ mô
+ Thương mại điện tử
- Kiến thức của ngành
+ Quản trị học
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Marketing căn bản
+ Quản trị doanh nghiệp
+ Tin học ứng dụng
+ Tiếng Anh chuyên ngành
- Kiến thức ngành
+ Quản trị nhân lực
+ Quản trị Marketing
+ Quản trị sản xuất
+ Kế toán tài chính
+ Quản trị dự án đầu tư
+ Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
+ Học phần tự chọn (chọn 6/12)
+ Phân tích báo cáo tài chính
+ Quản trị chiến lược
+ Kế toán quản trị
+ Hệ thống thông tin quản lý
- Thực Tập Và Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp
+ Thực tập tốt nghiệp và viết chuyên đề
+ Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà
54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Đại học Quốc tế Bắc Hà
Điện thoại: (84)462690558
Website: http://www.bhiu.edu.vn - Email: info@bhiu.edu.vn
Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ - TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý khác theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà là một trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường còn là một cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực chuyên môn của trường, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Đồng bộ tài khoản