Ngành Kế Toán - Hệ CĐ

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Chương trình đạo tạo hệ cao đẳng ngành Kế toán tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà được xây dựng nhằm đào tạo các cử nhân cao đẳng. Cử nhân ngành này sẽ được đào tạo chuyên sâu về kế toán và có khả năng làm kế toán, tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước. Cử nhân Cao đẳng ngành kế toán được trang bị những kiến thức nền tảng cũng như kiến thức chuyên sâu về kế toán. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nắm vững các nghiệp vụ kế toán, phân tích tài chính tại các tổ chức kinh tế cũng như các tổ chức phi kinh tế. Ngoài những kiến thức nền tảng của khối ngành, sinh viên được trang bị kiến thức của ngành bao gồm:
- Kiến thức kế toán tài chính doanh nghiệp
- Kiến thức kế toán quản trị
- Kiến thức kế toán quốc tế
- Kiến thuế và kế toán thuế
- Kiến thức kiểm toán tài chính doanh nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi đại học, cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thời Lượng

100 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Kiến Thức Giáo Dục Đại Cương
+ Lý luận Mác LêNin & Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin
+ Đường lối CM của Đảng CS VN
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội, toán, tin học, ngoại ngữ
+ Pháp luật đại cương
+ Ngoại ngữ
+ Tiếng Anh cơ bản1
+ Tiếng Anh cơ bản 2
+ Toán cao cấp
+ Kế toán máy
- Các môn tự chọn (2/4)
+ Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm
+ Phương pháp tư duy khoa học
+ Giáo dục thể chất và quốc phòng
+ Kiến Thức Giáo Dục Chuyên Nghiệp
- Kiến thức cơ sở của khối ngành
+ Kinh tế vi mô
+ Lý thuyết tài chính tiền tệ
+ Nguyên lý thống kê
+ Marketing căn bản
+ Luật kinh tế
+ Các học phần tự chọn (chọn 3/6)
+ Quản trị học
+ Thương mại điện tử
- Kiến thức của ngành
+ Nguyên lý hạch toán kế toán
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Kiểm toán căn bản
+ Kế toán tài chính 1
+ Tin học ứng dụng
+ Tiếng Anh chuyên ngành
+ Kiến thức ngành
+ Thuế và kế toán thuế
+ Lập và phân tích báo cáo tài chính
+ Kiểm toán tài chính
+ Kế toán tài chính 2
+ Tổ chức hạch toán kế toán
+ Kế toán quản trị
- Học phần tự chọn (chọn 6/12)
+ Kế toán công
+ Kế toán ngân hàng
+ Thẩm định dự án đầu tư
+ Thị trường chứng khoán
- Thực Tập Và Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp
+ Thực tập tốt nghiệp và viết chuyên đề
+ Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà
54 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Đại học Quốc tế Bắc Hà
Điện thoại: (84)462690558
Website: http://www.bhiu.edu.vn - Email: info@bhiu.edu.vn
Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ - TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý khác theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ. Trường ĐHQT Bắc Hà là một trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường còn là một cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực chuyên môn của trường, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản