Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh - UFBA

Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

Khóa Học Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh - UFBA

Giới Thiệu Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh - UFBA

Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 1320/QĐ-TTG ngày 18/9/2012 của thủ tướng chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trực thuộc bộ tài chính. Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc bộ tài chính. Trường có lịch sử hình thành và phát triển 45 năm trong đào tạo chuyên môn về tài chính và kế toán. Trường có sứ mạng: Xây dựng và phát triển Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh trở thành trường đại học đa ngành, tiên tiến trong các lĩnh vực Kế toán, rài chính và quản trị kinh doanh của Việt Nam, có uy tín trong khu vực và thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến, với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm có uy tín trong lĩnh vực dạy nghề về Kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin kinh tế. Một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ, có trình độ cao đẳng đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh - UFBA

Trường có cơ sở vật chất đào tạo và giảng dạy tốt theo tiêu chuẩn của bộ giáo dục và đào tạo với hệ thống phòng học được trang bị máy chiếu, máy quạt,...ngoài ra trường còn có thư viện để phục vụ công việc học tập của các sinh viên.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh - UFBA

Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh - UFBA
Cơ sở 1: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
Cơ sở 2: TT Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
Điện thoại: (04)6590449
Fax: (04)6590468
Website: www.tcqtkd.edu.vn

Đồng bộ tài khoản