Quản Trị Kinh Doanh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Là chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản lý, kinh tế, xã hội và nhân văn có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Giáo dục đại cương
- Giáo dục chuyên ngành
+ Kinh tế học vi mô, vĩ mô
+ Marketing căn bản
+ Quản trị học
+ Quản trị chiến lược
+ Quản trị nhân lực
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Thống kê kinh tế
+ Khởi sự và tái lập doanh nghiệp
+ Quản trị tác nghiệp
+ Quản trị marketing
+ Quản trị hậu cần kinh doanh
+ Quản trị chất lượng
+ Quản trị dự án đầu tư
+ Hệ thống thông tin quản lý
+ Nghiệp vụ kinh doanh XNK
+ Văn hóa doanh nghiệp
+ Kinh tế quốc tế
+ Phân tích tài chính doanh nghiệp

Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh - UFBA
Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Người liên hệ: Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh
Điện thoại: (04)6590449
Website: http://www.tcqtkd.edu.vn -
Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 1320/QĐ-TTG ngày 18/9/2012 của thủ tướng chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trực thuộc bộ tài chính. Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc bộ tài chính. Trường có lịch sử hình thành và phát triển 45 năm trong đào tạo chuyên môn về tài chính và kế toán. Trường có sứ mạng: Xây dựng và phát triển Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh trở thành trường đại học đa ngành, tiên tiến trong các lĩnh vực Kế toán, rài chính và quản trị kinh doanh của Việt Nam, có uy tín trong khu vực và thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến, với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm có uy tín trong lĩnh vực dạy nghề về Kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin kinh tế. Một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ, có trình độ cao đẳng đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản