Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS

E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS

Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam. Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam.

Cơ Sở Vật Chất Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS

Phòng ốc rộng rãi, thông thoáng, hệ thống ánh sáng, máy chiếu hiện đại đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập cho các học viên, đội ngũ giáo viên giảng dạy giàu kinh nghiệm, nhiệt tình có khả năng truyền thụ giúp học viên tiếp thu kiến thức, cập nhật thông tin một cách nhanh chóng.

Thông Tin Liên Hệ Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS

Tại Đồng Nai:
Địa chỉ: E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613840959
Hotline: 0945882388

Tại Nha Trang
Địa chỉ: 02 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 0583817515 – 0902208204
Hotline: 0945.882.388

Email: info@itis.edu.vn
Website: http://itsi.edu.vn

Đồng bộ tài khoản