Giám Đốc Điều Hành - CEO

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS

E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Khóa Học CEO

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể: Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO cần phải có trong một môi trường kinh doanh toàn cầu. Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO trên nhiều lĩnh vực. Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CEO chuyên nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO...
- Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận... trong doanh nghiệp
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp
- Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Điều hành trong tương lai.

Thời Lượng

37 buổi – 148 tiết học

Nội Dung Khóa Học CEO


- Phần 1: Kinh tế học trong hội nhập toàn cầu
- Phần 2: Xây dựng chiến lược kinh doanh
- Phần 3: Tổ chức và quản lý công ty
- Phần 4: Quản trị Marketing
- Phần 5: Phân tích báo cáo kế toán & báo cáo tài chính ra quyết định
- Phần 6: Phương pháp phân tích định lượng trong việc ra quyết định
- Phần 7: Kỹ năng thương thuyết
- Phần 8: Phát triển năng lực lãnh đạo
- Phần 9: Chuyên đề tốt nghiệp

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS
E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS
Điện thoại: 0902208204
Website: http://itsi.edu.vn - Email: info@itis.edu.vn
Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam. Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản