Giám Đốc Tài Chính - CFO

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS

E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Khóa Học CFO

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể: Hình dung được chân dung của một CFO chuyên nghiệp. Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.

Đối Tượng Tham Gia

- Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp mong muốn trở thành Giám đốc Tài chính Chuyên nghiệp (Pro CFO) của các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
- Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám đốc Tài chính;
- Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Tài chính trong tương lai.

Thời Lượng

37 buổi – 148 tiết học

Nội Dung Khóa Học CFO


- Chân dung, vai trò và sự phát triển của CFO
- Kinh tế mô phân tích dành cho CFO
- Các thị trường và thế chế tài chính
- Quản trị tài chính chiến lược
- Phân tích báo cáo tài chính
- Phân tích dự án đầu tư
- Phân tích rủi ro với Crystal ball
- Quản trị vốn và kế hoạch ngân sách
- Cấu trúc vốn và chính sách cổ tức
- Chiến lược đầu tư tài chính
- Phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính
- Phát triển mô hình kiểm soát nội bộ
- Bài luận và báo cáo cuối khóa

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS
E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS
Điện thoại: 0902208204
Website: http://itsi.edu.vn - Email: info@itis.edu.vn
Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam. Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản