Giám Đốc Sản Xuất - PPD

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS

E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Khóa Học PPD

Giúp Học viên biết được một "Giám đốc Sản xuất" (CPP) chuyên nghiệp là người như thế nào? Biết được những ai và làm thế nào để có thể trở thành một CPP chuyên nghiệp. Trang bị cho Học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một CPP chuyên nghiệp nào cũng cần phải trang bị.

Đối Tượng Tham Gia

- Ban Lãnh đạo doanh nghiệp là những người tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược sản xuất của doanh nghiệp;
- Những người đang là Giám đốc sản xuất, Giám đốc chất lượng, Giám đốc chuỗi cung ứng; Trưởng, Phó các Phòng / Ban / Bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất và hậu cần sản xuất… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về sản xuất và quản trị sản xuất nhằm trở thành một Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp;
- Những người đang là chuyên viên, chuyền trưởng, đội trưởng,… những người tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất và hậu cần sản xuất đang có hoài vọng trở thành Giám đốc Sản xuất của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Thời Lượng

25 buổi – 124 tiết học

Nội Dung Khóa Học PPD


- Module 1: Chân dung PPD
- Module 2: Tổ chức phân xưởng và nhà máy
- Module 3: Chiến lược và kế hoạch sản xuất
- Module 4: Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí
- Module 5: Quản lý chất lượng
- Module 6: Quản lý hậu cần sản xuất
- Module 7: Một số mô hình quản lý sản xuất tiên tiến
- Module 8: Quản lý đội ngũ
- Module 9: Đánh giá nhân sự trong sản xuất
- Module 10: Chuyên đề hội thảo
- Module 11: Thi tốt nghiệp chương trình

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS
E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS
Điện thoại: 0902208204
Website: http://itsi.edu.vn - Email: info@itis.edu.vn
Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam. Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản