Giám Đốc Kinh Doanh - CCO

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS

E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Khóa Học CCO

Sau khi hoàn tất chương trình học này, Học viên có thể: Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Kinh doanh ngày nay. Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị bán hàng của thế giới: một Giám đốc Kinh doanh không đơn thuần chỉ biết “quản trị việc bán hàng”, “quản trị đội ngũ nhân viên bán hàng” mà còn phải biết “quản trị khách hàng” của doanh nghiệp mình. Hiểu được xu hướng mới trong lĩnh vực marketing của thế giới: xây dựng thương hiệu không có nghĩa là đánh bóng tên tuổi sản phẩm, triển khai các hoạt động truyền thông tốn kém và xôm tụ, mà “thương hiệu chính là hệ quả của những gì mà doanh nghiệp ấy đã, đang và sẽ làm, đồng thời truyền thông tốt những những điều đó cho xã hội”. Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CCO cần có như: biết cách xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện hoạt động tiếp thị, quản trị công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối, quản lý hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách hàng và quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại. Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đội ngũ tiếp thị & bán hàng một cách hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh của Bộ phận Kinh doanh và của toàn doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

- Giám đốc Kinh doanh hay Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, Trưởng / Phó Phòng Kinh doanh, Trưởng / Phó Phòng Tiếp thị & Bán hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
- Các cấp quản lý bán hàng như: Giám đốc Bán hàng khu vực (ASM), Giám đốc Bán hàng vùng (RSM), Giám đốc Bán hàng toàn quốc (NSM) đang làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
- Những người có hoài vọng trở thành một "Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp" (CCO) trong tương lai.

Thời Lượng

22 buổi – 140 tiết học

Nội Dung Khóa Học CCO


- Chân dung, vai trò và sự phát triển của CCO
- Hoạch định chiến lược kinh doanh
- Hoạch định chiến lược bán hàng và tổ chức đội ngũ bán hàng
- Phân tích chiến lược Marketing
- Quản trị thương hiệu
- Giám sát bán hàng và quản lý khu vực
- Huấn luyện, đào tạo đội ngũ kinh doanh
- Ứng dụng CNTT trong kinh doanh
- Nâng cao năng lực lãnh đạo
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình chuyên nghiệp
- Kỹ năng tạo động lực làm việc
- Kỹ năng thương lượng và đàm phán
- Hoàn thành dự án kinh doanh cuối khóa và báo cáo

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS
E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS
Điện thoại: 0902208204
Website: http://itsi.edu.vn - Email: info@itis.edu.vn
Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam. Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản