Giám Đốc Nhân Sự - CPO

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS

E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Khóa Học CPO

Giúp học viên biết được một "Giám đốc Nhân sự" (CHRO) chuyên nghiệp là người như thế nào? Biết được những ai và làm thế nào để có thể trở thành một CHRO chuyên nghiệp. Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một CHRO chuyên nghiệp nào cũng cần phải trang bị. Sau khi hoàn tất chương trình học này, bạn có thể:
- Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
- Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Chân dung CHRO; Chiến lược nguồn nhân lực; Tổ chức bộ phận nhân sự; Tuyển dụng & Bổ dụng; Đánh giá nhân sự; Đào tạo & Phát triển; Văn hóa doanh nghiệp; Lương & chế độ đãi ngộ; Pháp luật lao động; Chuyên đề hội thảo; Quản trị cuộc đời.

Đối Tượng Tham Gia

- Những người đang là Giám đốc nguồn nhân lực, Giám đốc nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;
- Những người đang là Chuyên viên nhân sự hay Chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Thời Lượng

30 buổi – 128 tiết học

Nội Dung Khóa Học CPO


- Chân dung, vai trò và sự phát triển của CPO
- Hành vi tổ chức trong quản trị nhân sự
- Chiến lược nguồn nhân lực cho doanh nghiệp
- Xây dựng và thực hiện chương trình quản lý nhân tài
- Xây dựng và tổ chức phòng/ban/bộ phận nhân sự
- Nâng cao năng lực lãnh đạo trong quản lý nhân sự
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
- Văn hóa doanh nghiệp
- Pháp luật lao động ứng dụng
- Chính sách lương và khen thưởng
- Bài luận và báo cáo cuối khóa

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS
E15 Khu liên kế Bửu Long, P. Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục ITS
Điện thoại: 0902208204
Website: http://itsi.edu.vn - Email: info@itis.edu.vn
Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam. Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục ITS tiền thân là Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực ITS Đồng Nai. Được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với các chức năng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học giáo dục; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản