Bác Sĩ Đa Khoa - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Bác Sĩ Đa Khoa

Đào tạo Bác Sĩ Đa Khoa có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức :
+ Những quy luật cơ bản về: cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe
+ Những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán và dự phòng
+ Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
+ Phương pháp luận khoa học trong công tác dự phòng, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học
- Về kỹ năng:
+ Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục, tổ chức chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
+ Đề xuất những biện pháp thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam để chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe
+Chẩn đoán và xử lí các bệnh thông thường và một số trường hợp cấp cứu thông thường, chẩn đoán định hướng một số bệnh chuyên khoa, thực hiện được một số xét nghiệm đơn giản tại cộng đồng
+ Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường
+ Phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương công tác, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và tham gia tổ chức phòng chống dịch, áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh, sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn
- Về thái độ:
+ Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh
+ Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp. Biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành
+ Luôn khiêm tốn tự học vươn lên
- Sau khi tốt nghiệp, các Bác Sỹ có khả năng công tác tại các cơ sở Y tế và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác Sĩ Đa Khoa ở các tuyến Trung ương, tỉnh, Huyện, cộng đồng và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 6 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 208 Tín chỉ (TC)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Bác Sĩ Đa Khoa


- Kiến thức giáo dục đại cương: 42 TC (Không tính Giáo dục thể chất 3 TC và Giáo dục quốc phòng 7 TC)
+ Lý luận Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội (2 TC)
+ Nhân văn - Nghệ thuật (0 TC)
+ Ngoại ngữ (7 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (23 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 156 TC
+ Kiến thức cơ sở ngành (60 TC)
+ Kiến thức ngành ( 86 TC)
+ Kiến thức bổ trợ ( 0 TC)
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản