Bảo Quản Và Chế Biến Nông Sản - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Bảo Quản Và Chế Biến Nông Sản

Ngành Bảo Quản Và Chế Biến Nông Sản đào tạo kỹ sư có kiến thức cơ bản về: Bảo Quản Và Chế Biến Nông Sản - Thực phẩm, có khả năng nghiên cứu, ứng dụng và triển khai vào sản xuất các công nghệ Bảo Quản Và Chế Biến Nông Sản - Thực phẩm. Có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, nhiệt tình và hăng say trong công tác. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức
+ Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: kỹ thuật Bảo Quản, kỹ thuật Chế Biến Nông Sản sau thu hoạch và thực phẩm sau giết mổ
+ Các kiến thức, năng lực trong việc sử dụng và quản lý các dây chuyền công nghệ chế biến, bảo quản Nông sản & Thực phẩm
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp
+ Có kỹ năng trong quản lí, đánh giá chất lượng Nông sản và Thực phẩm trong các dây chuyền bảo quản & chế biến
+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, tự giác và nhiệt tình trong công tác, có hiểu biết về chính trị - xã hội, có sức khoẻ tốt
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng công tác tại các cơ sở Bảo Quản Và Chế Biến Nông Sản - Thực phẩm, các cơ quan kiểm định chất lượng nông sản thực phẩm, các trung tâm nghiên cứu và đào tạo

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 132 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Bảo Quản Và Chế Biến Nông Sản


- Kiến thức giáo dục đại cương: 49 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng)
+ Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội (6 TC)
+ Ngoại ngữ (7 TC)
+ Toán –Tin học – Khoa học tự nhiên (26 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 83 TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành (43 TC)
+ Kiến thức ngành (30 TC)
+ Khoá luận tốt nghiệp (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản