Bảo Vệ Thực Vật - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Bảo Vệ Thực Vật

Đào tạo kỹ sư Bảo Vệ Thực Vật có kiến thức, kỹ năng nhận biết & năng lực nghiên cứu quản lý các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng đạt hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm, giữ gìn sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển một nền Nông nghiệp nhiệt đới bền vững của Việt Nam. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức
+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tác nhân gây hại trên cây trồng và khoa học cây trồng nhằm bảo vệ cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao
+ Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường góp phần phát triển nông nghiệp bền vững
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp
+ Trang bị cho sinh viên những kỹ năng về điều tra phát hiện, giám định các loại dịch hại trên các loại cây trồng và xây dựng các quy trình phòng trừ dịch hại đạt hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường
+ Sinh viên sau khi ra trường có thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp trong và ngoài nước
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng công tác tại các cơ sở sản xuất, trung tâm nghiên cứu và đào tạo

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 134 Tín chỉ (TC)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Bảo Vệ Thực Vật


- Kiến thức giáo dục đại cương: 47 TC (Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng)
+ Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội (6 TC)
+ Ngoại ngữ (7 TC)
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (24 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 87 TC
+ Kiến thức cơ sở của ngành: 26 TC
+ Kiến thức ngành: 45
+ Kiến thức bổ trợ: 6
+ Khoá luận tốt nghiệp (hoặc học phần chuyên môn thay thế) (10 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản