Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

,

Giới Thiệu Khóa Học Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Khóa học Tiếng Anh Trong Thương Mại Quốc tế đào tạo nhằm mục tiêu hướng dẫn dịch thuật và sử dụng ngôn ngữ, văn phong dịch hiệu quả. Phục vụ cho sinh viên viết Khóa luận bằng Tiếng Anh và các nhân viên phụ trách các mảng công tác có liên quan nhiều đến văn bản Tiếng Anh, các nghiên cứu sinh muốn mở rộng hiểu biết về dịch thuật, đặc biệt đối với Tiếng Anh thương mại. Xây dựng 2 lợi thế quan trọng để tối ưu hóa kỹ thuật biên phiên dịch: hiểu ngôn ngữ - kỹ thuật chuyển đổi ngôn ngữ và hiểu văn hóa để Biên phiên dịch một cách hay và đẹp nhất.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Thời Lượng

Thời lượng: 20 buổi. Thời gian: từ 18h00 - 20h30, thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5 hoặc thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần

Nội Dung Khóa Học Biên Phiên Dịch Tiếng Anh


- Hiểu ngôn ngữ - kỹ thuật chuyển đổi ngôn ngữ
+ Hệ thống hóa cấu trúc ngôn ngữ Anh – Việt: sự tương đồng và khác biệt, nhằm giúp người học nắm được nguyên lý cấu trúc câu, đoạn, cách nói, cách viết để xây dựng cơ sở lỹ luận vững chắc.
+ Chuẩn hóa kỹ năng nói, phát âm 2 ngôn ngữ: Việt - Anh
+ Kỹ năng thuyết trình trước đám đông để người học thật sự là diễn giả chính trong các cuộc hội thoại mà họ đang tác nghiệp.
- Hiểu văn hóa – Biên phiên dịch hiệu quả
+ Xây dựng chuẩn mực giao tiếp và qui tắc ứng xử phù hợp không chỉ với văn hóa Anh - Mỹ - Việt mà còn là văn hóa thế giới. Đó chính là khả năng chuyển đổi ngôn ngữ dựa trên cơ sở am hiểu văn hóa mà ICCC xây dựng cho học viên.
+ Kỹ năng trình bày ý tưởng, chuyển tải ý tưởng của người nói đến người nghe một cách chính xác nhất, nguyên vẹn nhất. Đây là một trong những đòi hỏi cao nhất của công tác Biên phiên dịch.


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản