Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội Nhật Bản để ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã hội. Ngành tiếng Nhật lấy chất lượng làm đầu, đào tạo đầy đủ các kỹ năng nghe nói đọc viết đặc biệt là kỹ năng nghe nói. Trong quá trình học, sinh viên được tiếp xúc với những giáo trình giảng dạy phong phú, có cơ hội vui chơi mang tính học thuật thông qua các hoạt động như câu lạc bộ tiếng Nhật, thi hùng biện, giao lưu với các nhóm dịch được rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học để tự hoàn thiện và khả năng hội nhập xã hội cao. Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị thêm các kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hóa phong tục, văn học Nhật Bản bằng tiếng Nhật.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình đào tạo của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên ngành
+ Tiếng Nhật tổng hợp
+ Kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu và viết cơ bản nâng cao\
+ Ngữ pháp học tiếng Nhật
+ Từ vựng học tiếng Nhật
+ Lý thuyết dịch
+ Văn hóa- phong tục Nhật Bản
+ Văn học Nhật Bản
+ Biên dịch thương mại
+ Phiên dịch thương mại
+ Biên - Phiên dịch du lịch
+ Dịch truyện tiếng Nhật
+ Tiếng Nhật dùng trong IT
+ Tiếng Nhật dùng trong nhà hàng, khách sạn
+ Khẩu ngữ trong tiếng Nhật
+ Kính ngữ tiếng Nhật

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản