Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội Trung Quốc để ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã hội. Trong quá trình học tập sinh viên có cơ hội học tập và thực hành các kỹ năng tiếng Trung trong phòng học tiếng và truyền thông đa phương tiện hiện đại, được tiếp xúc với nhiều giáo trình giảng dạy phong phú. Ngoài ra, sinh viên cũng được tham gia các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ tiếng Trung Quốc, các hoạt động học thuật như nghiên cứu khoa học. Sinh viên được rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần tự học để tự hoàn thiện và khả năng hội nhập xã hội cao. Sinh viên được học tập với đội ngũ giảng viên giỏi đến từ các trường đại học để nâng cao kỹ năng thực hành tiếng, kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, văn học Trung Quốc, kiến thức tổng quát và kỹ năng biên phiên dịch.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Biên Phiên Dịch Tiếng Trung


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Tiếng Trung quốc tổng hợp
+ Kỹ năng nghe hiểu
+ Kỹ năng nói
+ Kỹ năng đọc
+ Kỹ năng viết
+ Hán ngữ hiện đại
+ Lý thuyết dịch
+ Đất nước học Trung quốc
+ Lịch sử văn học Trung quốc
+ Phiên - Biên dịch thương mại
+ Biên - Phiên dịch du lịch
+ Kinh tế Trung Quốc đương đại
+ Cơ sở ngôn ngữ báo chí
+ Khẩu ngữ tiếng Trung
+ Thư pháp
+ Văn hóa - Phong tục TQ

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản