Tiếng Anh Thương Mại - Hệ Cao Đẳng

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Thương Mại

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, cần thiết (tương đương cấp độ cao đẳng) về ngôn ngữ Anh, những kiến thức khái quát, tiêu biểu, đặc trưng và cơ sở về đất nước bản ngữ (văn hóa, văn học) và kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chuyên ngành Anh văn thương mại bao gồm nghiệp vụ văn phòng, nguyên lý kế toán, marketing căn bản và kiến thức bổ trợ như nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ giao dịch ngân hàng, thanh toán quốc tế, nghiên cứu marketing, đàm phán trong kinh doanh, giao tiếp trong kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Anh văn chuyên ngành Anh văn thương mại có năng lực làm việc tại các công ty liên doanh, các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng,khách sạn về kỹ năng văn phòng, giao dịch thương mại. Sinh viên cũng có thể theo học tiếp chương trình đại học Anh văn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Thương Mại


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên ngành
+ Ngữ pháp tiếng Anh
+ Các kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết
+ Luyện phát âm
+ Ngữ âm - Âm vị học
+ Cú pháp - Hình thái học
- Một số kiến thức phụ trợ QTKD
+ Marketing căn bản
+ Nguyên lý kế toán
+ Quan hệ công chúng
+ Nghiệp vụ giao dịch ngân hàng
+ Thanh toán quốc tế
+ Đàm phán trong kinh doanh

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản