Chăn Nuôi Thú Y - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Chăn Nuôi Thú Y

Đào tạo kỹ sư Chăn nuôi - Thú y có trình độ đại học, có kiến thức thức đại cương cơ bản, kiến thức chuyên ngành đáp ứng được công tác chọn lọc giống vật nuôi, dinh dưỡng và thức ăn, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, công tác phòng chông dịch bệnh, có thái độ gương mẫu, chấp hành pháp luật, có khả năng tự học tập bồi dưỡng để chuyển đổi ngành nghề và học sau đại học.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Chăn Nuôi Thú Y


- Về kiến thức
+ Áp dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống thực tế và nghề nghiệp của bản thân;
+ Có kiến thức dinh dưỡng và thức ăn áp dụng vào xây dựng khẩu phần ăn;
+ Thực hiện được kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng; công tác bảo vệ sức khoẻ và phòng trừ dịch bệnh; bảo vệ môi trường. Có kiến thức để vận dụng vào việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho các đối tượng vật nuôi;
+ Kiến thức về công tác khuyến nông, kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi, Kinh tế và quản trị kinh doanh trong chăn nuôi;
+ Học chuyển đổi ngành nghề, học sau đại học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y.
- Về kỹ năng
+ Lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong chăn nuôi;
+ Tổ chức hoạt động, hoạch định các chính sách chiến lược sản xuất kinh doanh chăn nuôi thú y của đơn vị;
+ Giải quyết và tư vấn các vấn đề chuyên môn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh Chăn nuôi thú y;
+ Có kỹ năng chọn lọc và nhân giống vật nuôi, sử dụng các loại thức ăn và xây dựng khẩu phần ăn phù hợp, kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng vật nuôi; tổ chức thực hiện công tác phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản