Chiến Lược Tiếp Thị Dịch Vụ

CTy Tư Vấn Quản Lý Và Chuyển Đổi Tổ Chức - T&C Consulting

Số 18/21/12 Phố Đào Tấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Chiến Lược Tiếp Thị Dịch Vụ

Một trong những xu hướng mới gần đây là hiện tượng tăng trưởng của ngành dịch vụ. Đó không chỉ đơn thuần là sự phát triển của các ngành dịch vụ thuần túy, mà còn là của các công ty sản xuất sản phẩm hữu hình nhưng mong muốn tạo ra những dịch vụ cộng thêm để có sự khác biệt và gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng. Khóa đào tạo “Chiến lược tiếp thị dịch vụ” nhằm giúp cho học viên đạt được các mục tiêu sau:
- Phân biệt sản phẩm và dịch vụ.
- Xác định các đặc tính ảnh hưởng đến Tiếp thị dịch vụ trong doanh nghiệp mình.
- Xây dựng chiến lược tiếp thị dịch vụ nhằm tạo sự khác biệt, chất lượng và hiệu quả cho tổ chức.

Đối Tượng Tham Gia

Cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt là các nhận sự làm tại bộ phận Marketing của những công ty dịch vụ và công ty sản xuất với mong muốn nâng cao giá trị dịch vụ.

Thời Lượng

2-3 ngày hoặc tùy vào nhu cầu của học viên

Nội Dung Khóa Học Chiến Lược Tiếp Thị Dịch Vụ


- Sản phẩm và dịch vụ
- Bản chất và đặc điểm của dịch vụ
- Chiến lược tiếp thị cho công ty dịch vụ
+ Chuỗi giá trị dịch vụ
+ Quản lý sự khác biệt
- Quản lý chất lượng dịch vụ và hiệu suất
- Tiếp thị dịch vụ toàn cầu

CTy Tư Vấn Quản Lý Và Chuyển Đổi Tổ Chức - T&C Consulting
Số 18/21/12 Phố Đào Tấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Trụ sở chính
Điện thoại: (+84-4) 37622256 | 37622257
Website: http://www.tc-consulting.com.vn - Email: tcadmin@tc-consulting.com.vn
Công ty Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi Tổ chức (T&C Consulting) là một tổ chức tư vấn Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ phát triển tổ chức và tăng cường năng lực quản lý (dưới hình thức tư vấn, đào tạo và nghiên cứu) cho các doanh nghiệp, tổ chức công và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Với buổi đầu thành lập (vào ngày 10/8/2007) chỉ có 3 thành viên, đến nay, T&C Consulting đã xây dựng được đội ngũ gần 30 chuyên gia tư vấn và cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, năng động. Công ty còn có mạng lưới hàng trăm cộng tác viên là giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đang làm việc tại các trường Đại học, Học viện, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp trên khắp cả nước. Hơn nữa, T&C Consulting đã mở rộng mạng lưới đối tác sang các nước phát triển tiên tiến như Châu Âu, Mỹ... cùng hợp tác để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản