Quản Lý Bán Hàng Cá Nhân Và Tiếp Thị Trực Tiếp

CTy Tư Vấn Quản Lý Và Chuyển Đổi Tổ Chức - T&C Consulting

Số 18/21/12 Phố Đào Tấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Bán Hàng Và Tiếp Thị Trực Tiếp

Bán hàng cá nhân là một phần của truyền thông tiếp thị, trong đó lực lượng bán hàng là người kết nối và truyền thông đến khách hàng, tạo ra các giá trị từ việc kết thúc các giao dịch thành công đến việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng. “Bán hàng cá nhân” và “tiếp thị trực tiếp” là hai công cụ khác nhau nhưng thường được tích hợp trong truyền thông tiếp thị để mang lại giá trị tốt nhất cho tổ chức và khách hàng. Khóa đào tạo “Quản lý bán hàng cá nhân và tiếp thị trực tiếp” nhằm giúp cho học viên đạt được các mục tiêu sau:
- Xác định vai trò của nhân viên bán hàng tạo ra giá trị cho khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài;
- Phát triển kỹ năng quản lý lực lượng bán hàng;
- Xác định nhưng giá trị mang lại cho khách hàng và doanh nghiệp từ tiếp thị trực tiếp;
- Thực hành các công cụ tiếp thị trực tiếp.

Đối Tượng Tham Gia

Quản lý bán hàng và tiếp thị.

Thời Lượng

2-3 ngày hoặc tùy vào nhu cầu của học viên

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Bán Hàng Và Tiếp Thị Trực Tiếp


- Bán hàng cá nhân (personal selling)
- Quản lý lực lượng bán hàng (xác định mục tiêu; chiến lược và cấu trúc; tuyển dụng; đào tạo; đánh giá)
- Quá trình bán hàng cá nhân
- Tiếp thị trực tiếp và những công cụ tiếp thị trực tiếp
- Dữ liệu khách hàng và tiếp thị trực tiếp

CTy Tư Vấn Quản Lý Và Chuyển Đổi Tổ Chức - T&C Consulting
Số 18/21/12 Phố Đào Tấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Trụ sở chính
Điện thoại: (+84-4) 37622256 | 37622257
Website: http://www.tc-consulting.com.vn - Email: tcadmin@tc-consulting.com.vn
Công ty Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi Tổ chức (T&C Consulting) là một tổ chức tư vấn Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ phát triển tổ chức và tăng cường năng lực quản lý (dưới hình thức tư vấn, đào tạo và nghiên cứu) cho các doanh nghiệp, tổ chức công và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Với buổi đầu thành lập (vào ngày 10/8/2007) chỉ có 3 thành viên, đến nay, T&C Consulting đã xây dựng được đội ngũ gần 30 chuyên gia tư vấn và cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, năng động. Công ty còn có mạng lưới hàng trăm cộng tác viên là giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đang làm việc tại các trường Đại học, Học viện, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp trên khắp cả nước. Hơn nữa, T&C Consulting đã mở rộng mạng lưới đối tác sang các nước phát triển tiên tiến như Châu Âu, Mỹ... cùng hợp tác để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản