Chu Trình PDCA Và Báo Cáo - Liên Lạc - Bàn Bạc

Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nhật - VJCC

91 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Chu Trình PDCA Và Báo Cáo - Liên Lạc - Bàn Bạc

Một trong những chìa khóa tạo ra sự phát triển “thần kỳ” của Nhật Bản trong thế kỷ 20 chính là văn hóa làm việc của con người Nhật Bản, trong đó không thể không kể đến chu trình PDCA trong cách thức tiến hành và giải quyết công việc. Đây cũng là nhân tố vàng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để hoàn thành PDCA một cách hiệu quả nhất thì việc lấy HORENSO và 5S (điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam) làm cội rễ cơ bản của tổ chức là yêu cầu vô cùng cấp bách cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Đối Tượng Tham Gia

- Giám đốc nhà máy
- Người quản lý bộ phận sản xuất
- Nhà quản lý cấp trung của bộ phận sản xuất và quản đốc, lãnh đạo tại hiện trường

Thời Lượng

6 buổi

Nội Dung Khóa Học Chu Trình PDCA Và Báo Cáo - Liên Lạc - Bàn Bạc


- Doanh nghiệp và trách nhiệm đối với xã hội.
- Chu trinh PDCA
+ Mối quan hệ giữa hoạt động quản trị doanh nghiệp và chu trình PDCA.
+ Ý nghĩa và mục đích của PDCA.
+ Các pha trong chu trình PDCA: Hoạch định (Plan); Thực hiện (Do); Kiểm tra (Check); Đối sách (Action): Nguyên tắc và cách thức của công tác hoạch định (5W 2H); Thời gian thực hiện, thứ tự thực hiện; Thời điểm kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân (sử dụng công cụ tư duy “tại sao (Why)”; Đưa ra đối sách (sử dụng các nguồn lực trong công ty)
+ Các hoạt động tích hợp của PDCA.
+ Thực hành PDCA
- Mối liên quan giữa PDCA và HORENSO.
- Kỹ năng trao đổi thông tin trong công việc - HORENSO.
+ Ý nghĩa và mục tiêu của HORENSO.
+ Cách thức tiến hành HORENSO (cách thức và nguyên tắc báo cáo, liên lạc và bàn bạc).
+ Vai trò của cấp trên trong hoạt động HORENSO.
+ Bí quyết để HORENSO thành công.
+ Thực hành HORENSO.
- Hoạt động 5S
+ Mối liên quan giữa PDCA, HORENSO và hoạt động 5S
+ Ý nghĩa, mục tiêu và hiệu quả của hoạt động 5S
+ Các bước cơ bản của hoạt động 5S

Ưu Đãi Chung

Đặc biệt giảm 5% nếu nộp trước 23/5/2014 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên

Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nhật - VJCC
91 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: (04)37751278 - (04)37751279
Website: http://www.vjcc.org.vn - Email: info@vjcc.org.vn
Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) được thành lập sau hiệp định được ký kết chính thức giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Nhật Bản và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2002 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu của Trung tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế ở Việt Nam, đồng thời, thông qua các hoạt động giáo dục tiếng Nhật cũng như giao lưu văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết giữa hai quốc gia.
Hoạt động chính của Trung tâm là đào tạo các nhà quản lý cấp trung và cấp cao của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hình thức tổ chức các khóa học kinh doanh ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, Trung tâm cũng thực hiện hoạt động tư vấn giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền kinh tế Thế giới.

Song song với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, Trung tâm còn tổ chức các khóa học tiếng Nhật sơ cấp, trung cấp và cao cấp cho các đối tượng yêu thích và mong muốn sử dụng tiếng Nhật nhằm phục vụ cho công việc hay du học. Bên cạnh đó, VJCC đã và đang tích cực triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và hoạt động hỗ trợ du học, lấy đó làm tiền đề để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai quốc gia.
Với những thành tựu đã đạt được, VJCC đã và đang nỗ lực hết mình, để thực sự trở thành một địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực tin cậy, đóng góp một cách hiệu quả vào sự phát triển của Cộng đồng doanh nghiệp, của nền kinh tế Việt Nam và sự hiểu biết sâu rộng lẫn nhau trên mọi lĩnh vực giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản.
Đồng bộ tài khoản