Chuyên Gia Đánh Giá Nội Bộ Hệ Thống QLCL Theo ISO 9001:2008

CTy Tư Vấn Quản Lý VINTECOM Quốc Tế

Số 5 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học ISO 9001:2008

Đào tạo không chỉ trang bị cho cán bộ quản lý, nhân sự tại các vị trí công việc đáp ứng các yêu cầu công việc và kỹ năng nghề nghiệp mà điều này cũng chỉ ra rằng doanh nghiệp đang đầu tư để nâng cao chất lượng công việc của đội ngũ CBNV. Nhằm đáp ứng với yêu cầu khách hàng sử dụng các dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp của Vintecom Quốc tế, Trung tâm đào tạo Vintecom training Centre liên tục mở các khóa đào tạo “chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008/TCVN ISO 9001:2008".

Đối Tượng Tham Gia

- Chuyên gia chất lượng, cá nhân được phân công quản lý hoặc tiến hành đánh giá nội bộ cho HTQLCL ISO 9001.
- Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá.
- Cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ của HTQLCL.
- Cá nhân mong muốn vươn tới thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp.
- Các Tổ chức cần nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.
- Giám đốc, phó giám đốc, CEO, và đại diện lãnh đạo của các HTQLCL.

Thời Lượng

3 ngày/1 khóa, Sáng từ 8 giờ – 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30.

Nội Dung Khóa Học ISO 9001:2008


- Giới thiệu chung về chất lượng và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng.
- Các nguyên tắc quản lý chất lượng.
- Các khái niệm về đánh giá.
- Giai đoạn của quá trình đánh giá.
- Hoạt động chứng nhận và công nhận các tổ chức chứng nhận.
- Vai trò và trách nhiệm của trưởng đoàn và các chuyên gia đánh giá.
- Diễn giải yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001: 2005 và các nội dung cần xem xét, đánh giá.
- Xác định phạm vi và các quá trình cần đánh giá.
- Triển khai và quản lý chương trình đánh giá thông qua cách tiếp cận theo quá trình.
- Lập kế hoạch đánh giá.
- Đánh giá hệ thống tài liệu.
- Tiến hành các hoạt động đánh giá tại chỗ (gồm cả điều khiển cuộc họp khai mạc và họp kết thúc.
- Thu thập và trao đổi thông tin trong quá trình đánh giá.
- Tổng hợp các phát hiện trong quá trình đánh giá, viết báo cáo không phù hợp.
- Báo cáo kết quả đánh giá và xác định các cơ hội cải tiến.
- Thực hiện các hoạt động sau đánh giá.
- Thực hành các tình huống đánh giá.
- Kiểm tra và cấp chứng chỉ cuối khóa.

CTy Tư Vấn Quản Lý VINTECOM Quốc Tế
Số 5 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn Phòng VINTECOM Hà Nội
Điện thoại: (04)37913588 - 0948865288
Website: http://www.vintecom.com.vn - Email: office-hn@vintecom.com.vn
Công ty tư vấn ISO Vintecom Quốc tế cung cấp dịch vụ đào tạo ISO, tư vấn ISO chuyên nghiệp các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên thế giới. Cung cấp phần mềm ISO-online Software nhằm hỗ trợ và giải quyết cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng, thực hiện và áp dụng các mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, OHSAS 18001, ISO 16949, ISO 13485, ISO 17025 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO Quốc tế khác. Với uy tín, kinh nghiệm và sự tăng trưởng mạnh mẽ của Vintecom Quốc tế, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý hoạt động hiệu quả với hệ thống quản trị quan hệ khách hàng-Customer Relationship Management (CRM), chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn chất lượng cao, hiệu quả và tin cậy với chi phí phù hợp nhất hiện nay."

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản