Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng Theo Tiêu Chuẩn ISO 50001:2011

CTy Tư Vấn Quản Lý VINTECOM Quốc Tế

Số 5 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học ISO 50001:2011

Nhằm đảm bảo các yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ đào tạo, tư vấn chuyên nghiệp của Vintecom Quốc tế, Trung tâm đào tạo - Vintecom training Centre tiếp tục mở các khoá đào tạo ISO “Khóa đào tạo nhận thức chung về Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011”. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ đạt được kết quả sau:
- Xây dựng nhận thức và hiểu biết về thực hành quản lý năng lượng.
- Giảm chi phí năng lượng và cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng.
- Nâng cao sự hiểu biết với việc thiết lập các mục tiêu hiệu suất năng lượng và các yêu cầu pháp lý liên quan đến tiết kiệm năng lượng.
- Thực hành quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001.

Đối Tượng Tham Gia

- Nhân viên chịu trách nhiệm về quản lý năng lượng.
- Những người quan tâm trong việc cải thiện hiệu suất năng lượng và hiệu quả năng lượng.
- Cá nhân người muốn biết thêm về ISO 50001.

Thời Lượng

2 ngày/1 khóa. Sáng từ 8 giờ – 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30.

Nội Dung Khóa Học ISO 50001:2011


- Giới thiệu tổng quan về quản lý năng lượng
- Khái niệm, yêu cầu và lợi ích của việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng dựa trên tiêu chuẩn ISO 50001:2005.
- Thảo luận về các yêu cầu nêu trong ISO 50001 và giải thích làm thế nào phát triển hệ thống quản lý năng lượng và quản lý các chính sách và thủ tục có thể cải thiện hiệu quả năng lượng, để đạt được mục tiêu, và giảm chi phí năng lượng.
- Hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp việc tích hợp với các hệ thống quản lý khác, như ISO 14001, ISO 9001….

CTy Tư Vấn Quản Lý VINTECOM Quốc Tế
Số 5 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn Phòng VINTECOM Hà Nội
Điện thoại: (04)37913588 - 0948865288
Website: http://www.vintecom.com.vn - Email: office-hn@vintecom.com.vn
Công ty tư vấn ISO Vintecom Quốc tế cung cấp dịch vụ đào tạo ISO, tư vấn ISO chuyên nghiệp các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên thế giới. Cung cấp phần mềm ISO-online Software nhằm hỗ trợ và giải quyết cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng, thực hiện và áp dụng các mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, OHSAS 18001, ISO 16949, ISO 13485, ISO 17025 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO Quốc tế khác. Với uy tín, kinh nghiệm và sự tăng trưởng mạnh mẽ của Vintecom Quốc tế, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý hoạt động hiệu quả với hệ thống quản trị quan hệ khách hàng-Customer Relationship Management (CRM), chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn chất lượng cao, hiệu quả và tin cậy với chi phí phù hợp nhất hiện nay."

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản