Hệ Thống QLMT Theo TC ISO 14001: 2004 Cor.1:2009/TCVN ISO 14001:2010

CTy Tư Vấn Quản Lý VINTECOM Quốc Tế

Số 5 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học ISO 14001: 2004 Cor.1:2009/TCVN ISO 14001:2010

Công ty Vintecom thông báo mở khóa học đào tạo hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cỏ.1:2009/TCVN 14001:2010 nhằm cung cấp cho học viên tổng quan về hệ thống quản lý môi trường (EMS) và các yêu cầu của ISO 14001: 2004 Cor.1:2009/TCVN ISO 14001:2010 và việc kiểm soát mức độ ảnh hưởng, tác động của hoạt động, sản xuất của tổ chức đến môi trường.

Đối Tượng Tham Gia

- Chuyên gia chất lượng, cá nhân được phân công quản lý hoặc hoặc triển khai HTQLCL ISO 14001.
- Giám đốc, phó giám đốc, CEO, và đại diện lãnh đạo.

Thời Lượng

1,5 ngày/1 khóa. Sáng từ 8 giờ – 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30.

Nội Dung Khóa Học ISO 14001: 2004 Cor.1:2009/TCVN ISO 14001:2010


- Tổng quan về phát triển bền vững.
- Sự cần thiết phải áp dụng ISO 14001.
- Lịch sử hình thành của bộ tiêu chuẩn ISO 14000.
- Giới thiệu Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.
- Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2004/cor.1:2009
- Xác định hoạt động, khía cạnh, tác động trong ISO 14001, xác định các yếu tố đầu vào, hoạt động và đầu ra của một tổ chức điển hình, tác động của hoạt động, sản xuất của tổ chức đến môi trường.
- Lợi ích của doanh nghiệp khi được chứng nhận ISO 14001.
- Các bước thiết lập một hệ thống ISO 14001:2004/cor.1:2009.

CTy Tư Vấn Quản Lý VINTECOM Quốc Tế
Số 5 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn Phòng VINTECOM Hà Nội
Điện thoại: (04)37913588 - 0948865288
Website: http://www.vintecom.com.vn - Email: office-hn@vintecom.com.vn
Công ty tư vấn ISO Vintecom Quốc tế cung cấp dịch vụ đào tạo ISO, tư vấn ISO chuyên nghiệp các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên thế giới. Cung cấp phần mềm ISO-online Software nhằm hỗ trợ và giải quyết cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng, thực hiện và áp dụng các mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, OHSAS 18001, ISO 16949, ISO 13485, ISO 17025 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO Quốc tế khác. Với uy tín, kinh nghiệm và sự tăng trưởng mạnh mẽ của Vintecom Quốc tế, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý hoạt động hiệu quả với hệ thống quản trị quan hệ khách hàng-Customer Relationship Management (CRM), chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn chất lượng cao, hiệu quả và tin cậy với chi phí phù hợp nhất hiện nay."

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản