Hệ Thống QLMT Theo TCVN/ISO 14001: 2005 - ISO 14001: 2004

CTy Tư Vấn Quản Lý VINTECOM Quốc Tế

Số 5 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học TCVN/ISO 14001: 2005 - ISO 14001: 2004

Nhằm đảm bảo các yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp của Vintecom, chúng tôi liên tục mở các khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2005”. Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ giúp học viên hiểu về nội dung của việc đánh giá nội bộ cũng như đưa ra các nguyên tắc và cách thức tiến hành quá trình đánh giá nội bộ EMS môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2005. Giúp học viên hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của chuyên gia đánh giá nội bộ trong việc áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng (EMS) theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2005. Trang bị cho học viên những kinh nghiệm và những ví dụ thực tế trong việc tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ ở nhiều tổ chức.

Đối Tượng Tham Gia

- Cá nhân sẽ quản lý hoặc tiến hành đánh giá nội bộ cho EMS ISO 14001: 2005.
- Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá.
- Cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ, tập huấn lại chuyên gia đánh giá nội bộ cho EMS.
- Các công ty cần có chuyên gia đánh giá nội bộ cho EMS.
- Giám đốc, phó giám đốc, CEO, và đại diện lãnh đạo của các EMS.
- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sắp tham gia thị trường lao động, cần nắm được hệ thống quản lý của các công ty để có thể hòa nhập nhanh vào công việc; muốn trở thành chuyên gia đánh giá.
- Tất cả các đối tượng khác có nhu cầu.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của công ty.

Nội Dung Khóa Học TCVN/ISO 14001: 2005 - ISO 14001: 2004


- Giới thiệu chung về chất lượng và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng
- Các nguyên tắc quản lý chất lượng
- Các khái niệm về đánh giá
- 2 giai đoạn của quá trình đánh giá
- Hoạt động chứng nhận và công nhận các tổ chức chứng nhận
- Vai trò và trách nhiệm của trưởng đoàn và các chuyên gia đánh giá
- Diễn giải yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2005 và các nội dung cần xem xét, đánh giá
- Xác định phạm vi và các quá trình cần đánh giá
- Triển khai và quản lý chương trình đánh giá thông qua cách tiếp cận theo quá trình
- Lập kế hoạch đánh giá
- Đánh giá hệ thống tài liệu
- Tiến hành các hoạt động đánh giá tại chỗ (gồm cả điều khiển cuộc họp khai mạc và họp kết thúc đánh giá)
- Thu thập và trao đổi thông tin trong quá trình đánh giá
- Tổng hợp các phát hiện trong quá trình đánh giá, viết báo cáo không phù hợp
- Báo cáo kết quả đánh giá và xác định các cơ hội cải tiến
- Thực hiện các hoạt động sau đánh giá

CTy Tư Vấn Quản Lý VINTECOM Quốc Tế
Số 5 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn Phòng VINTECOM Hà Nội
Điện thoại: (04)37913588 - 0948865288
Website: http://www.vintecom.com.vn - Email: office-hn@vintecom.com.vn
Công ty tư vấn ISO Vintecom Quốc tế cung cấp dịch vụ đào tạo ISO, tư vấn ISO chuyên nghiệp các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên thế giới. Cung cấp phần mềm ISO-online Software nhằm hỗ trợ và giải quyết cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng, thực hiện và áp dụng các mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, OHSAS 18001, ISO 16949, ISO 13485, ISO 17025 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO Quốc tế khác. Với uy tín, kinh nghiệm và sự tăng trưởng mạnh mẽ của Vintecom Quốc tế, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý hoạt động hiệu quả với hệ thống quản trị quan hệ khách hàng-Customer Relationship Management (CRM), chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn chất lượng cao, hiệu quả và tin cậy với chi phí phù hợp nhất hiện nay."

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản