Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Theo TC ISO 22000

CTy Tư Vấn Quản Lý VINTECOM Quốc Tế

Số 5 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học ISO 22000

Nhằm đảm bảo các yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp của Vintecom, Trung tâm đào tạo - Vintecom training Centre liên tục mở các khóa đào tạo “ Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo chuẩn ISO 22000:2005/TCVN ISO 22000:2007”. Khóa học sẽ trang bị cho các học viên kiến ​​thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và các nguyên tắc an toàn thực phẩm.

Đối Tượng Tham Gia

- Chuyên gia chất lượng, cá nhân được phân công quản lý hoặc tiến hành đánh giá nội bộ cho HTQLCL ISO 22000.
- Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá.
- Cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000.
- Cá nhân mong muốn vươn tới thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp.
- Các Tổ chức cần nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.
- Giám đốc, phó giám đốc, CEO, và đại diện lãnh đạo.

Thời Lượng

3 ngày/1 khóa. Sáng từ 8 giờ – 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30.

Nội Dung Khóa Học ISO 22000


- Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm
- Các hệ thống quản lý phương pháp tiếp cận để quản lý rủi ro về an toàn thực phẩm
- Các yêu cầu của ISO 22000 : 2005.
- Các quy trình và kỹ thuật liên quan đến việc lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo kiểm toán trên một hệ thống quản lý toàn bộ thực phẩm an toàn.

CTy Tư Vấn Quản Lý VINTECOM Quốc Tế
Số 5 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn Phòng VINTECOM Hà Nội
Điện thoại: (04)37913588 - 0948865288
Website: http://www.vintecom.com.vn - Email: office-hn@vintecom.com.vn
Công ty tư vấn ISO Vintecom Quốc tế cung cấp dịch vụ đào tạo ISO, tư vấn ISO chuyên nghiệp các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên thế giới. Cung cấp phần mềm ISO-online Software nhằm hỗ trợ và giải quyết cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng, thực hiện và áp dụng các mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, OHSAS 18001, ISO 16949, ISO 13485, ISO 17025 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO Quốc tế khác. Với uy tín, kinh nghiệm và sự tăng trưởng mạnh mẽ của Vintecom Quốc tế, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý hoạt động hiệu quả với hệ thống quản trị quan hệ khách hàng-Customer Relationship Management (CRM), chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn chất lượng cao, hiệu quả và tin cậy với chi phí phù hợp nhất hiện nay."

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản