Chuyên Gia Mạng Cisco CCNP-SWITCH (642-813)

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet

473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Mạng Cisco CCNP-SWITCH (642-813)

CCNP (SWITCH) là 1 trong những khóa học kế tiếp của CCNA,các khái niệm được đề cập ở mức độ sâu hơn, nhằm đào tạo cho học viên vững vàng lập kế hoạch, cấu hình, kiểm tra và thực hiện các giải pháp bảo mật Switching, VLAN, WLAN,VOICE ..
Mục tiêu của khóa học này là:
- Phân tích và thiết kế campus network
- Triển khai VLANs trong một campus network
- Triển khai spaning tree
- Triển khai inter – VLAN routing trong một campus network
- Triển khai mạng lớn có sẵn
- Triển khai các công nghệ cao sẵn có và sử dụng thiết bị Switchs đa lớp
- Triển khai những tính năng bảo mật của Switchs trong mạng
- Tích hợp WLAN vào campus network
- Cung cấp công nghệ voice và video trong campus networks

Đối Tượng Tham Gia

- Chuyên viên mạng Cisco CCNA muốn nâng cao kỹ năng phát triển thành Admin thực sự cần thiết phải có CCNP
- Các chuyên viên mạng có kinh nghiệm trong lĩnh vực mạng muốn có bằng cấp CCNP của CISCO

Thời Lượng

54h (hơn 2 tháng), một tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ

Nội Dung Khóa Học Mạng Cisco CCNP-SWITCH (642-813)


- Module 0: Course overview
- Module 1: Analyzing campus network designs
- Module 2: Implementing vlans in campus networks
- Module 3: Implementing spanning tree
- Module 4: Implementing inter-vlan routing
- Module 5: Implementing first hop redundancy in a campus environment
- Module 6: Implementing a highly available network
- Module 7: Minimizing service loss and data theft in a campus ne

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet
473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)39290549
Website: http://cisnet.edu.vn - Email: info@cisnet.edu.vn
Trung tâm đào tạo công nghệ mạng và lập trình Quốc tế Cisnet cung cấp các khóa học lập trình .NET, Action Script, PHP-MYSQL-ZEND-NC, các khóa Thiết kề Đồ họa Web ( Photoshop + TK Layout + HTML5 + CSS3 + Flash), lắp ráp cài đặt mạng cơ bản và các chứng chỉ quốc tế CCNA, CCIP (BGP+MPLS), LINUX, CCNP-SWITCH, CCNP-ROUTE.
Đồng bộ tài khoản