Chuyên Viên Microsoft MCSA 2003 + MCTS 2008

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet

473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft MCSA 2003 + MCTS 2008

MCSA 2003 + MCTS 2008 (Microsoft Certified Systems Administrator) là chứng chỉ được thiết kế dành cho các chuyên viên quản trị mạng chuyên nghiệp. Đảm nhiệm việc hiện thực, quản trị và giải quyết sự cố trên nền tảng Windows Server 2003, Windows Server 2008. Khoá học được xây dựng theo chủ đề, mô hình ứng dụng thực thế từ nhu cầu của doanh nghiệp. Mục tiêu của khóa học này là:
- Chuyên sâu thực hành, kỹ năng triển khai ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp
- Kỹ năng thuyết trình, làm việc theo nhóm (Team-work), khả năng nghiên cứu và làm việc độc lập
- Quản trị hạ tầng mạng Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2003
- Quản trị hệ thống Email cho doanh nghiệp
- Bảo mật hạ tầng mạng doanh nghiệp và là chuyên gia trong lĩnh vực "An Ninh Mạng "

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các chuyên viên quản trị mạng chuyên nghiệp

Thời Lượng

108 giờ, 4,5 tháng, 3 buổi/ tuần, 2 giờ/ buổi

Nội Dung Khóa Học Microsoft MCSA 2003 + MCTS 2008


- Installing and configuring windows 7 client
- Managing and naintaining a nicrosoft windows server 2003 environment
- Implementing, managing and maintaining a microsoft windows server 2003 network infrastructure
- Updating your network infrastructure and active directory technology skills to windows server 2008

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet
473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)39290549
Website: http://cisnet.edu.vn - Email: info@cisnet.edu.vn
Trung tâm đào tạo công nghệ mạng và lập trình Quốc tế Cisnet cung cấp các khóa học lập trình .NET, Action Script, PHP-MYSQL-ZEND-NC, các khóa Thiết kề Đồ họa Web ( Photoshop + TK Layout + HTML5 + CSS3 + Flash), lắp ráp cài đặt mạng cơ bản và các chứng chỉ quốc tế CCNA, CCIP (BGP+MPLS), LINUX, CCNP-SWITCH, CCNP-ROUTE.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản