Cờ Vua Năng Khiếu

,

Giới Thiệu Khóa Học Cờ Vua Năng Khiếu

Việc chơi cờ vua trông như các trò chơi vui, nhưng thật ra khi chơi cờ là chúng đang thật sự nghĩ về cách để chúng tiến đến thành công! Với khóa học cờ vua nâng khiếu, học viên ở cấp độ Royal - Excellent được đưa vào chương trình huấn luyện đặc biệt. Trong chương trình này, các học viên sẽ được các huấn luyện viên cao cấp trực tiếp giảng dạy và nâng cao khả năng thực chiến để đạt đến mức độ thi đấu các giải năng khiếu thành phố và quốc gia.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học viên học cờ vua năng khiếu

Thời Lượng

6 tháng

Nội Dung Khóa Học Cờ Vua Năng Khiếu


Nội dung đào tạo theo 6 cấp độ:
- Royal Excellent A
- Royal Excellent B
- Royal Excellent C
- Royal Excellent D
- Royal Excellent E
- Royal Excellent F


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản