Cờ Vua Tại Nhà

,

Giới Thiệu Khóa Học Cờ Vua Tại Nhà

Để hỗ trợ tối đa cho tất cả học viên yêu thích thể thao trí tuệ, Trung tâm Cờ Hoàng Gia cung cấp loại hình đào tạo tại nhà với sự giảng dạy của các huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, các học viên theo loại hình đào tạo này vẫn được tham gia đầy đủ các chương trình, sự kiện cho Trung tâm Cờ Hoàng Gia tổ chức.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho những ai yêu thích và có nhu cầu học môn cờ vua

Thời Lượng

90 giờ

Nội Dung Khóa Học Cờ Vua Tại Nhà


- Royal Beginning 20 giờ
- Royal Basic 25 giờ
- Royal Primary 30 giờ
- Royal Intermediate 35 giờ
- Royal Advanced 40 giờ


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản