Cờ Vua Phổ Thông Ở Cấp Độ Royal - Intermediate

,

Giới Thiệu Khóa Học Cờ Vua Phổ Thông

Chơi cờ đúng với ý nghĩa đích thực của nó sẽ khiến cho người ta khôn ngoan hơn, uyển chuyển hơn, hài hòa hơn, tinh thần hơn trong cuộc sống. Cờ sẽ hỗ trợ không nhỏ cho nghề nghiệp của bạn hay con bạn sau này, nhất là khi nghề nghiệp đó liên quan tới các hoạt động trí tuệ. Cờ tạo cho người ta tư cách của một nhà thể thao, một tính cách cao thượng, một con người chân chính: biết thắng một cách trung thực và biết chấp nhận thua một cách đường hoàng. Không thèm "ăn gian" hay dùng các mánh lới xấu. Khóa học cờ vua phổ thông ở cấp độ Royal - Intermediate là cấp độ trung cấp, học viên sẽ được học khai cuộc nâng cao, đòn chiến thuật cao cấp, cờ tàn phổ biến.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học viên học cờ vua ở cấp độ trung cấp

Thời Lượng

12 tháng

Nội Dung Khóa Học Cờ Vua Phổ Thông


Nội dung đào tạo theo 6 cấp độ:
- Royal Intermediate Level 1
- Royal Intermediate Level 2
- Royal Intermediate Level 3
- Royal Intermediate Level 4
- Royal Intermediate Level 5
- Royal Intermediate Level 6


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản