Cờ Vua Phổ Thông Ở Cấp Độ Royal - Primary

,

Giới Thiệu Khóa Học Cờ Vua Phổ Thông

Chơi cờ tạo cho người ta nhiều phẩm chất quý báu như thói quen kiên nhẫn và bình tĩnh, tập trung tư tưởng, suy nghĩ chín chắn, sâu sắc, không bộp chộp vội vàng. Cờ giúp người ta có tầm nhìn xa vì phải tính trước nhiều nước. Chơi cờ đúng với ý nghĩa đích thực của nó sẽ khiến cho người ta khôn ngoan hơn, uyển chuyển hơn, hài hòa hơn, tinh thần hơn trong cuộc sống. Cờ sẽ hỗ trợ không nhỏ cho nghề nghiệp của bạn hay con bạn sau này, nhất là khi nghề nghiệp đó liên quan tới các hoạt động trí tuệ. Khóa học Cờ Vua phổ thông ở cấp độ Royal - Primary là cấp độ sơ cấp, học viên sẽ được học khai cuộc căn bản, đòn chiến thuật sơ cấp, cờ tàn căn bản.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học viên học cờ vua ở cấp độ sơ cấp

Thời Lượng

8 tháng

Nội Dung Khóa Học Cờ Vua Phổ Thông


Nội dung đào tạo gồm 4 cấp độ:
- Royal Primary Level 1
- Royal Primary Level 2
- Royal Primary Level 3
- Royal Primary Level 4


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản