Cờ Vua Phổ Thông Ở Cấp Độ Royal Basic

,

Giới Thiệu Khóa Học Cờ Vua Phổ Thông

Chơi cờ là sự giao lưu, tiếp xúc với nhiều người. Từ tạo cho bạn cách cư xử lịch sự nhã nhặn. Cũng từ đó ban sẽ kết thân được với nhiều bạn bè ở mọi lứa tuổi, mọi nơi. Bạn bè luôn là một phần quan trọng của cuộc sống chúng ta. Nếu được tham dự các cuộc thi đấu trong nước và quốc tế bạn sẽ được đi tới nhiều miền đất lạ, thăm được nhiều di tích thắng cảnh, mở mang tầm hiểu biết của mình. Khóa học Cờ vua phổ thông ở cấp độ Royal Basic là cấp độ căn bản, học viên sẽ được làm quen với môi trường huấn luyện quốc tế, thông thạo các luật cơ bản trong thi đấu, những nước đi đầu tiên, cờ tàn căn bản.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học viên học cờ vua ở cấp độ cơ bản

Thời Lượng

6 tháng

Nội Dung Khóa Học Cờ Vua Phổ Thông


Gồm 2 cấp độ:
- Royal Basic Level 1
- Royal Basic Level 2
- Royal Basic Level 3


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản