Công Nghệ Hoá Nhựa

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hoà

Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận Tuy Hoà, Phú Yên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Hoá Nhựa

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ hóa nhựa trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của người cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật hóa nhựa. Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật hóa nhựa có thể đảm nhiệm các công việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao Đẳng Công Nghệ Tuy Hoà

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Hoá Nhựa


- Học kỳ 1:
+ Những nguyên lý Cơ bản của Chủ nghĩa Mac - Lênin
+ Toán cao cấp 1
+ Vật lí đại cương
+ Tiếng anh cơ bản
+ Giáo dục thể chất 1
+ Hóa đại cương
- Học kỳ 2:
+ Tin học Đại cương
+ Toán cao cấp 2
+ Hóa lý 1
+ Hóa vô cơ
+ Anh văn chuyên ngành
+ Giáo dục thể chất 2
+ Giáo dục quốc phòng
+ Xử lý số liệu
- Học kỳ 3:
+ Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Hóa hữu cơ 1
+ Hóa hữu cơ 2
+ Hóa kỹ thuật đại cương
+ Pháp luật
+ Ăn mòn và BV KL
+ Quá trình thiết bị 1
+ Cơ sở hóa phân tích
- Học kỳ 4:
+ Quá trình thiết bị 2
+ Hóa môi trường
+ Phân tích công cụ
+ Hóa học polyme
+ Hóa học dầu mỏ và khí
+ Công nghệ chế biến khí
+ Tư tưởng Hồ chí Minh
- Học kỳ 5:
+ Công nghệ chế biến dầu
+ Sản phẩm dầu mỏ
+ Hóa lý polyme
+ TH hữu cơ hóa dầu
+ An toàn và bảo vệ môi trường
- Học kỳ 6:
+ Phân tích các sản phẩm lọc dầu
+ TN chuyên ngành
+ Thực tập TN
+ Thi tốt nghiệp

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hoà
Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận Tuy Hoà, Phú Yên
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0573822693 - 0573838241
Website: http://www.tic.edu.vn - Email: webmaster@tic.edu.vn
Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tiền thân là trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 2, thành lập ngày 01/08/1978 trực thuộc Tổng cục Địa chất. Những năm đầu mới thành lập trường, cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Điều kiện học tập không đáp ứng đầy đủ.
Đến ngày 21/12/1991 đổi tên là trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 575 QĐ/CNNg-TC của Bộ Công nghiệp. Trường có tên là Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 5073/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/09/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định số 3339/QĐ-BCN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương. Giai đoạn này Trường được mở rộng qui mô, nhiệm vụ, chuyển từ Trường kỹ thuật chuyên sâu địa chất thành Trường kỹ thuật đa ngành đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển,Trường đã đào tạo trên 10.000 cán bộ, công nhân kỹ thuật (trong đó có trên 20 cán bộ kỹ thuật cho nước CHDCND Lào). Lực lượng cán bộ kỹ thuật trên đang công tác ở khắp mọi miền của đất nước, nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ quản lý chủ chốt, chuyên gia giỏi...
Trong sự nghiệp đổi mới, phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Trường đã phấn đấu không ngừng để đa dạng hóa và mở rộng qui mô đào tạo. Mặt khác Trường đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, do vậy đã trở thành cơ sở đào tạo tin cậy được các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất... ngày càng tin tưởng.
Đồng bộ tài khoản