Công Nghệ Môi Trường

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hoà

Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận Tuy Hoà, Phú Yên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Môi Trường

Công nghệ môi trường (CNMT) là một chuyên ngành khá mới mẻ, có sự kết hợp đồng bộ cả hai yếu tố nghiên cứu và kỹ thuật. Học chuyên ngành này phải nắm vững các kiến thức chuyên môn bao gồm: công nghệ xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn thông qua các biện pháp sinh - lý - hoá học. Nắm bắt được nhu cầu, trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hoà đã tổ chức đào tạo ngành Công nghệ môi trường, giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản và một số kỹ năng cần thiết.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao Đẳng Công Nghệ Tuy Hoà

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Môi Trường


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Tiếng anh cơ bản
+ Giáo dục thể chất
+ Pháp luật đại cương
+ Giáo dục quốc phòng
+ Vật lý Đại Cương
+ Hóa đại cương
+ Tin học đại cương
+ Và một số môn đại cương khác
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Cơ sở khoa học - kỹ thuật môi trường
+ Quá trình thiết bị
+ Phân tích môi trường
+ Cơ sở công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn
+ Cơ sở công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
+ Cơ sở công nghệ xử lý nước thải
+ Cơ sở công nghệ xử lý nước cấp
+ Bản đồ và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong môi trường
+ Đánh giá tác động môi trường
+ Và một số môn chuyên ngành khác
- Khối kiến thức tự chọn
+ Độc học môi trường
+ Công nghệ sản xuất sạch hơn
+ Thí nghiệm ô nhiễm không khí
+ Ứng dụng GIS trong quản lý môi trường
+ Đồ án mô hình xử lý chất thải
+ Hệ thống quản lý môi trường trong doanh nghiệp

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hoà
Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận Tuy Hoà, Phú Yên
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0573822693 - 0573838241
Website: http://www.tic.edu.vn - Email: webmaster@tic.edu.vn
Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tiền thân là trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 2, thành lập ngày 01/08/1978 trực thuộc Tổng cục Địa chất. Những năm đầu mới thành lập trường, cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Điều kiện học tập không đáp ứng đầy đủ.
Đến ngày 21/12/1991 đổi tên là trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 575 QĐ/CNNg-TC của Bộ Công nghiệp. Trường có tên là Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 5073/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/09/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định số 3339/QĐ-BCN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương. Giai đoạn này Trường được mở rộng qui mô, nhiệm vụ, chuyển từ Trường kỹ thuật chuyên sâu địa chất thành Trường kỹ thuật đa ngành đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển,Trường đã đào tạo trên 10.000 cán bộ, công nhân kỹ thuật (trong đó có trên 20 cán bộ kỹ thuật cho nước CHDCND Lào). Lực lượng cán bộ kỹ thuật trên đang công tác ở khắp mọi miền của đất nước, nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ quản lý chủ chốt, chuyên gia giỏi...
Trong sự nghiệp đổi mới, phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Trường đã phấn đấu không ngừng để đa dạng hóa và mở rộng qui mô đào tạo. Mặt khác Trường đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, do vậy đã trở thành cơ sở đào tạo tin cậy được các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất... ngày càng tin tưởng.
Đồng bộ tài khoản