Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng (Hệ CĐ)

Trường Đại Học Nam Cần Thơ - NCTU

168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng

- Sau khi tốt nghiệp, cử nhân cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, công ty tư vấn thiết kế xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng, các ban quản lý dự án thuộc các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, các cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản,...với vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, cán bộ quản lý dự án.
- Có khả năng tự học tập, cập nhật, hoàn thiện kiến thức, nâng cao trình độ tay nghề phù hợp với yêu cầu của công việc chuyên môn; Có khả năng học tập lên trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng


Đào tạo sinh viên có kiến thức:
- Có kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật cơ sở vững vàng;
- Có khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như khả năng hiểu và phân tích số liệu trong các chuyên ngành xây dựng như vật liệu, địa chất, trắc địa, cơ học đất;
- Khả năng thiết kế và thi công kết cấu công trình đáp ứng nhu cầu thực tế, với đầy đủ nhận thức về các tác động về kinh tế, môi trường, xã hội, và chính trị, về đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ và sự an toàn của cộng đồng, về tính khả thi và bền vững;
- Hiểu rõ và nắm được cách thức lập dự toán cho hạng mục công trình cũng như toàn bộ công trình.

Trường Đại Học Nam Cần Thơ - NCTU
168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường NCTU
Điện thoại: 07103798222
Website: http://www.nctu.edu.vn -
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ về các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, tài chính, kế toán, tin học và các ngành khoa học ứng dụng … để góp phần xây dựng một đội ngũ trí thức, chuyên viên kỹ thuật và quản lý kinh tế có trình độ nghiệp vụ cao, phẩm chất tốt nhằm đáp ứng hữu hiệu công cuộc phát triển kinh tế và khoa học, công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước. Mục tiêu đào tạo theo hướng công nghệ: Cung cấp khối kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ở mức độ vừa đủ để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và làm nền tảng cho việc học tập suốt đời của người học; chú trọng trang bị kỹ năng thực hành để sinh viên tốt nghiệp ra trường thích nghi ngay với thực tế sản xuất.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản